• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Revisionsrapporter

Kommunfullmäktige utser efter varje val nio förtroendevalda revisorer enligt principen att varje parti som är representerat i fullmäktige också ska representeras av en revisor. Ordförande tillhör i princip alltid oppositionen. Nuvarande ordförande är Bertil Wiklund (C).

Lekmannarevisorerna har till sin hjälp ett sakkunnigt biträde vilket anlitas som konsult genom upphandling vart tredje/fjärde år.

Årligt arbete

Varje år fastställer revisorerna en granskningsplan, som innehåller de projekt som ska genomföras. Året för revisionen avslutas i och med att årsredovisning och bokslut granskats och revisionsberättelse lämnats till fullmäktige.

När en granskning genomförts fattar revisorerna beslut om hur resultatet ska förmedlas till den granskade nämnden/styrelsen. Oftast presenteras resultatet för nämnd eller styrelse och svar på det revisorerna kommit fram till behöver åtgärdas.

Revisionen

Mer om revisionen, vilka som är revisorer och vad deras uppdrag omfattar, kan du läsa på sidan Revion, se relaterade länkar på denna sida.

Planerade projekt 2018

Dessa granskningar planerar revisorerna att göra under 2018

  • Grundläggande granskning av nämnder och styrelse
  • Integrationsarbetet
  • Uppföljning av TES-planeringssysteme
  • Utbetalningsrutiner och attest av vissa kostnader
  • Granskning av årsredovisningen
  • Granskning av delårsrapport

Revisionsrapporter 2018

Revisionsrapporter 2017

Revisionsrapporter 2016

Vill du ta del av tidigare rapporter ta kontakt med registrator, 0612-801 09

Arkiv

Uppdaterad: 2019-04-25 Sidansvarig: Elisabet Jonsson

Kontakt

Bertil Wiklund, revisionens ordförande
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Bertil Wiklund, ordförande revisionsnämnden

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.