Årsredovisningar

Kommunens årsredovisningar

I årsredovisningen beskriver vi hur kommunen klarat att följa de gemensamma målen och vad som hänt under året. Där samlar vi kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska redovisning och drar slutsatser om ekonomi, investeringar och hur man lyckats följa den uppsatta budgeten.

Du kan läsa våra redovisningar genom att öppna pdf-dokumenten längre ner på den här sidan.

Årsredovisningar från 2015 och framåt finns publicerade, önskar du ta del av äldre årsredovisningar ta kontakt med registrator.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren