Vision 2031

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun

Vad är en vision?

Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta i och besöka Kramfors kommun i framtiden.

Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen som ledstjärna fattar vi de beslut som ökar Kramfors kommuns attraktionskraft för alla.

Vad är vår vision?

År 2031 är Kramfors möjligheternas kommun med en mångfald av miljöer för bästa livskvalitet i alla dess former. Våra olika kompetenser och erfarenheter ligger till grund för en positiv och hållbar utveckling, där alla inkluderas och bidrar efter sina egna förutsättningar.

Vi inspireras av vår dramatiska historia, men låter den inte ta fokus från nutid och framtid. Vi ser möjligheterna även när vi möter utmaningar och hinder längs vägen.

Kreativitet och entreprenörsanda tas tillvara. Vi är öppna för nya idéer och influenser, vilket skapar förutsättningar för intressanta arbeten, boenden och mötesplatser. Något som vi med stolthet och glädje berättar om för andra.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se