Vision 2031

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun

Vår vision

År 2031 är Kramfors möjligheternas kommun med en mångfald av miljöer för bästa livskvalitet i alla dess former. Våra olika kompetenser och erfarenheter ligger till grund för en påtagligt positiv och hållbar utveckling där alla inkluderas och bidrar efter sina egna förutsättningar.

Vi inspireras av vår dramatiska historia men låter den inte ta fokus från nutid och framtid. Vi ser möjligheterna även när vi möter svårigheter och hinder längs vägen.

Kreativitet och entreprenörsanda tas tillvara. Vi har en öppenhet för nya idéer och influenser, vilket skapar förutsättningar för intressanta arbeten, boenden och mötesplatser. Något som vi med stolthet och glädje berättar om för andra.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se