Servicegarantier

Vi har en kommunövergripande garanti som du kan läsa här. Den handlar om om att förenkla för dig som tar kontakt med oss. Därutöver har vi ytterligare ett antal garantier för våra verksamheter.

Du behöver bara kontakta oss en gång

Vi vill att det ska vara enkelt att ta kontakt med oss och vi ska vara snabba på att svara på din fråga. Ibland krävs det mera tid för att utreda eller undersöka det du frågar om, men då berättar vi det för dig.

Vi lovar att

1. Du ska uppleva att du blir professionellt bemött när du tar kontakt med kommunen.
2. När du ringer till Kundtjänsten Kom in under kommunens öppettider ska du bara behöva ringa ett samtal för att få svar på din fråga.
3. När du skickar e-post till kommunens officiella e-postadress ska du få svar inom två arbetsdagar.
4. När du skickar ett förslag, klagomål eller synpunkt via Synpunkten på vår hemsida ska du få svar inom tio arbetsdagar.

Vi följer upp våra garantier

Vi kommer att följa upp denna servicegaranti. Det gör vi först och främst i vårt kundtjänstsystem där vi direkt kan kontrollera att vi hållit det vi lovar. Varje år ber vi också ett extern företag kontrollera om vi följer vår garanti. Resultatet från den kontrollen redovisar vi sedan på vår hemsida så du kan läsa den.

Om vi inte håller vad vi lovar

Vi hör av oss till dig med en förklaring till varför vi inte kunnat hålla vad vi lovar.

Om du tycker att vi inte håller det vi lovar så ring till oss eller skicka ditt klagomål till oss via e-post eller lämna synpunkter via webbformuläret som du når via länken under rubriken relaterade länkar på denna sida.  

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se