Rubiks kub placerad på en stubbe i skogen.

Ungdomsdemokrati

Vi vill att alla barn och unga har kunskap om sina rättigheter. Din kraft och engagemang i samhället är viktig. Vi vill ha med barn- och ungas röster och erfarenheter i det arbete vi gör i Kramfors kommun. På så sätt skapar vi ett samhälle tillsammans där alla är med.

Påverka och ställ frågor

Alla barn och ungdomar har rätt att påverka.Du kan ställa frågor till politiker, tjänstepersoner, ge synpunkter och förslag i beslut som rör dig och framtiden i Kramfors.

Synpunkter, förslag och idéer

Gå till sidan Dialog Kramfors som du finner under Relaterade länkar på denna sida. Där kan du lämna synpunkter, klagomål och felanmälan, kontakta en politiker samt lämna förslag och idéer. Där finns även en visseblåsarefunktion för att meddela misstänkta ogentligheter.

Är du mellan 13 och 25 år?

Kramfors kommun har skapat en plattform, Ungdomsrådet där barn och unga aktivt ska få möjlighet att uttrycka sig, känna sig respekterade och inkluderade i beslut som rör framtiden i Kramfors kommun.

I ungdomsrådet deltar barn, ungdomar, tjänstepersoner och politiker. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Utöver rådets möten bjuder ungdomsrådet in till träffar för barn och unga som vill möta politiker och beslutsfattare. En av träffarna äger rum varje år i samband med den internationella barnkonventionsdagen, 20 november.

Anmäl dig i e-tjänsten

Du som är mellan 13-25 år kan ansöka om att delta i Kramfors ungdomsråd. Alla är välkomna oavsett könsidentitet.

Du anmäler dig i vår e-tjänst som du finner under rubriken relaterade e-tjänster på denna sida.

Barnkonventionen är grund för arbetet

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020 om en riktlinje som gäller för barnrätt och ungdomsdemokrati i vår kommun. Då beslutades att vi ska bygga upp ett aktivt, strukturerat barn- och ungdomsdemokratiarbete med barnkonventionen som grund.

Senare, den 6 juni 2020, tog kommunstyrelsen ett beslut om att ta fram en riktlinje för arbetet i Kramfors ungdomsråd.

Riktlinjen för ungdomsrådet ska fungera som ett ramverk för olika forum där barn och ungdomar kan engagera sig i samhällsutvecklingen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se