Så fungerar livsmedelskontrollen

Miljö och bygg gör kontroll på olika sätt

  • Inspektion: sker oftast oanmält. Här kontrolleras en eller flera utvalda kontrollområden, t.ex. rengöring, märkning eller kunskap hos personalen.

  • Kontroll så kunden inte blir lurad: serveras det som står skrivet på menyn? Finns allt som behövs med på märkningsetiketten? Får allergiker veta det de behöver veta om maten föra att slippa bli dåliga?

  • Provtagning: kan vara att kontrollera bakteriemängd i livsmedel, utföra rengöringsprovtagning på olika ytor och redskap eller att analysera ett livsmedel för att kontrollera om innehållet stämmer överens med märkningen.

  • Projekt: kan vara gemensamma för länet, för hela Sverige och ibland för hela EU.

  • Revision: sker oftast föranmält för att ansvarig på plats ska kunna närvara. Här diskuteras företagets rutiner och arbetssätt för att uppnå en säker mathantering.

Avgifter

Företagen betalar för den kommunala kontrollen. Avgiften beror på hur mycket tid kontrollen har tagit. I tiden ingår förberedelser, kontroll på plats eller på annat sätt, bedömning samt efterarbete som att skriva kontrollrapport.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktpersoner
Märith Löfgren
Tel: 0612-803 75
marith.lofgren@kramfors.se