Ansök om särskilt boende

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av stöd som inte kan tillgodoses i hemmet, kan vara berättigad till omvårdnad i ett särskilt boende. Det är dina behov som avgör om du blir beviljad en plats i särskilt boende.

Särskilt boende är en boendeform som erbjuder service, omvårdnad och tillsyn för dig som är i behov av särskilt stöd. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Så här ansöker du

Du kan lämna din ansökan vi vår e-tjänst. Om du gör en anmälan åt en anhörig krävs fullmakt.

Vill du lämna in ansökan på papper finns en ansökningsblankett för bistånd. Pdf, 140.8 kB.

För mer information om särskilt boende eller för att lämna en muntlig ansökan eller anmälan kan du kontakta en biståndshandläggare via kommunens kundtjänst, se Kontakt.

Efter ansökan

Efter inkommen ansökan inleder biståndshandläggaren en utredning av ärendet. Biståndshandläggaren tar kontakt med dig för att prata om hur du upplever din livssituation och vilket behov du har av stöd. Biståndshand-läggaren tar sedan beslut utifrån ditt behov.

Hos Äldreguiden kan du läsa mer om hur processen går till. Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut

Vid avslag följer en motivering om skälen till varför du fått avslag. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Information om hur du överklagar får du av biståndshandläggaren.

Avgifter för särskilt boende

Du som bor i särskilt boende betalar en avgift för boendet och det stöd du får. På sidan Avgifter inom stöd och omsorg kan du läsa mer om kostnader för särskilt boende.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se