Taxor och avgifter – stöd och omsorg

Vad kostar det?

Här finns en sammanställning av avgifter för äldre och personer som har en funktionsnedsättning. Sammanställningen rör måltidspriser, avgift för service, omvårdnad och vård, trygghetslarm, boendeavgift och turbundna resor.

Taxorna och avgifterna i tabellen nedan gäller från och med den 1 januari 2020.

Område

 AvgiftMåltid


Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer

3 424 kronor/månad

Måltidsavgift vid korttidsboende

114 kronor/dag

Måltider vid kortidsvistelse enligt LSS 0-17 år

81 kronor/dag

Måltider i dagverksamhet

45 kronor/dag

Matdistribution för:


- en portion per dag

1 586 kronor/månad

- en portion varannan dag med

793 kronor/månad

- lunch och middag

2 680 kronor/månadHemtjänst

Högst 2 125 kronor/månad

Omsorg i hemmet

350 kronor/timme

Dagverksamhet

71 kronor/dygnServicetjänster

345 kronor/timmeBoende


Omsorgsavgift i vård- och omsorgsboende

Högst 2 125 kronor/månad

Korttidsboende, avlastning och växelvård enligt SoL

71 kronor/dygn

Omsorg i bostad med särskild service enligt SoL

Högst 2 125  kronor/månadHälso- och sjukvård


Besöksavgift vid enstaka planerade eller oplanerade hembesök

200 kronor/besök

Max 350 kronor/månad

Månadsavgift vid insatser över tid

350 kronor/månadBoendeavgift och hyror


Boendeavgift i två- eller flerbäddsrum

2 183 kronor/månad

Bruksvärdeshyra

Varierar utifrån storlek och standardTrygghetslarm

200 kronor/månad

Uppdaterad: 2020-06-15 Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.