Avgifter inom stöd och omsorg

Här finns en sammanställning av avgifter för äldre och personer som har en funktionsnedsättning. Sammanställningen rör bl.a. måltidspriser, avgift för service, omvårdnad och vård, hyra och trygghetslarm.

Taxorna och avgifterna i tabellen nedan gäller från och med den 1 januari 2024.

Område

 AvgiftMåltid


Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer

3 938 kronor/månad

Måltidsavgift vid korttidsboende

131 kronor/dag

Måltider vid kortidsvistelse enligt LSS 0-17 år

108 kronor/dag

Måltider i dagverksamhet

52 kronor/dagAbonnemang av måltidslådor:


- en portion per dag

1 760 kronor/månad

- en portion varannan dag

880 kronor/månad

- lunch och middag

2 975 kronor/månadHemtjänst

Högst 2 575 kronor/månadOmsorg i hemmet

350 kronor/timmeDagverksamhet

86 kronor/dygnBoende


Omsorgsavgift i vård- och omsorgsboende och omsorg i bostad med särskild service enligt SoL

Högst 2 575 kronor/månadKorttidsboende, avlastning och växelvård enligt SoL

86 kronor/dygnHälso- och sjukvård


Besöksavgift vid enstaka planerade eller oplanerade hembesök

330 kronor/besök

Max 511 kronor/månadMånadsavgift vid insatser över tid

511 kronor/månadAvgift för boende

Varierar utifrån storlek och standardTrygghetslarm‌

261 kronor/månadServicetjänster


- städ 1 gång på 4 veckor

468 kronor/månad

- städ 1 gång på 3 veckor

625 kronor/månad

- inköp 1 gång per vecka

1 379 kronor/månad

- inköp 1 gång varannan vecka

690 kronor/månadUppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se