Att flytta till särskilt boende

Gymnastikövning på äldreboende

Egen bostad

Med särskilt boende menas en egen bostad med tillgång till personal dygnet runt. I anslutning till bostäderna finns gemensamma utrymmen för samvaro och aktiviteter.

Utformningen av lägenheterna varierar men gemensamt för alla är ett rum och hygienutrymme. Lägenheterna hyrs ut omöblerade så att var och en kan inreda efter sina önskemål, säng och sängbord ingår. Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare.

Trygghetslarm kan beviljas av biståndshandläggare om behov finns.

Den som har fått lägenhet i ett särskilt boende får mer information av respektive boende om vad som är viktigt att tänka på när det gäller praktiska saker inför inflyttningen.

Aktiviteter

På särskilt boende ska du ges möjlighet till en meningsfull och aktiv vardag utifrån din förmåga och intressen. På varje boende finns en aktivitetshandledare som har till uppgift att planera individuella aktiviteter utifrån dina önskemål och behov.

Sjukvård/läkemedel/hjälpmedel

På ett särskilt boende finns det tillgång till sjuksköterska dygnet runt. När läkare behövs, kommer läkaren från närmaste hälsocentral. Avgifter för besök hos läkare och mediciner bekostas av den boende själv. Regionens högkostnadskort gäller.

Rehabilitering och aktivering är viktigt för möjligheterna att behålla förmågan att delta i vardagen. På särskilt boende arbetar både sjukgymnast och arbetsterapeut med ansvar för att bedöma behov och ge förslag på åtgärder. Det kan bland annat handla om förflyttningssvårigheter eller hjälpmedel.

Vid flytt till särskilt boende ska de hjälpmedel som används hemma tas med. De hjälpmedel som inte längre används ska återlämnas till närmaste hälsocentral eller kontakta Hjälpmedelscentralen 060-14 96 10 eller skicka ett mail till hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se

Måltider

Det finns möjlighet att äta i gemensam matsal. Vid behov går det att få specialkost.

Anhörig/närstående

Som anhörig/närstående är du en viktig resurs för din anhörig och du är en givetvis en naturlig del i vardagen på boendet.

Vid önskemål att bo tillsammans med partner som fått ett beslut beviljat om särskilt boende, så prövas det enligt gällande regelverk Socialtjänstlagen (SoL) samt rutin för Parboende.

Kontaktperson

När du flyttar till särskilt boende kommer du att erbjudas en kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonens uppgift är att se till att du får det stöd du behöver på det sätt ni kommit överens om.

Genomförandeplan

En genomförandeplan är en plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och vilken målsättning det finns för hjälpen och stödet.

Genomförandeplanen utformas tillsammans med dig eller med någon som du vill ska företräda dig.

Taxor och avgifter

Du kan läsa om de avgifter och kostnader som du ska betala under rubriken Taxor och avgifter inom stöd och omsorg.

Länk till e-tjänsten Stöd i hemmet, se under Relaterade e-tjänster på denna sida.

Ansökningsblankett för biståndsinsatser finns under Relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se