Adoption

Om du vill adoptera ett barn behöver du kontakta familjerätten som utreder adoptionsärenden. Då får du mer information om adoptionsprocessen och vad som krävs för att få adoptera.

För att få adoptera behöver du enligt lag vara över 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns, däremot tas ålder i beaktning vid en bedömning. Det är möjligt att adoptera ensam eller med din partner, med förutsättningen att ni sambor eller är gifta.

Så fungerar det

  • Det första steget för att adoptera är att kontakta oss på familjerätten för att boka ett informationssamtal. Under samtalet får du mer information och har möjlighet att ställa frågor.
  • Om du är fortsatt intresserad av adoption efter informationssamtalet måste du gå en obligatorisk föräldrautbildning.
  • Vidare påbörjas en medgivandeutredning som bedömer dina förutsättningar att ta hand om ett barn. Du lämnar själv in en ansökan om att påbörja utredning. Här kan du läsa mer om medgivande från kommunen. Länk till annan webbplats.
  • Socialnämnden fattar ett beslut om att ge eller inte ge sökande medgivande för adoption. Om beslutet godkänns gäller det i tre år. Om ansökan avslås är det möjligt att överklaga beslutet.

Boka informationssamtal

För att inleda en adoptionsprocess bokar du ett informationssamtal hos oss på familjerätten. Kontakta familjerätten via kundtjänsten, se Kontakt.

Att adoptera närståendes barn

Om du vill adoptera en närståendes barn, exempelvis din sambos, makas eller makes barn, kan du vända dig till Ångermanlands Tingsrätt Länk till annan webbplats.. Vid bedömning om en adoption är lämplig tas hänsyn till om barnet har behov av adoption och om den som söker är lämplig. Barnets bästa har störst betydelse.

Vad kostar det att adoptera?

Vad en adoption kostar beror på om adoptionen är nationell eller internationell. När du adopterar barn från ett annat land kan du ansöka om adoptionsbidrag hos Försäkringskassan. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

familjeratten@kramfors.se

 

Familjerätten nås lättast på telefon måndag–fredag klockan 9–10.