Vårdnad, boende och umgänge

Efter en separation kan föräldrar behöva hjälp att hitta överenskommelser gällande barnen. Här hittar du information om vilket stöd du kan få från familjerätten.

Om ni som föräldrar inte kan enas om vårdnad, boende eller rätt till umgänge så kan vi på familjerätten göra en utredning. Utredning sker endast på uppdrag av tingsrätten, ej på eget initiativ. Om ni däremot är överens kan ni fastställa överenskommelsen i ett avtal.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnad om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut kan ni skriva avtal. Ni som föräldrar kontaktar familjerätten och ber om att få skriva avtal. Vi på familjerätten prövar om avtalet är för barnets bästa. Avtalet ska sedan godkännas av socialnämnden.

Avtal godkända av socialnämnden är juridiskt bindande och har samma verkan som en dom från domstolen.

Om ni inte kommer överens

Vi på familjerätten erbjuder samarbetssamtal för att ge föräldrar en möjlighet att lösa vårdnad, boende och umgänge för sina gemensamma barn. Detta kan vara en lösning för att undvika tvist i tingsrätten. Samarbetssamtal är både frivilligt och kostnadsfritt.

Om en förälder överväger att inleda en tvist har denne skyldighet att först delta i ett informationssamtal hos kommunen. Informationssamtalet är ett sätt att försöka lösa tvisten. Efter samtalet utfärdas ett samtalsintyg som föräldrarna kan använda ifall de ändå väljer att lämna ärendet till tingsrätten. Här kan du läsa mer om att ta upp ärendet i domstol. Länk till annan webbplats.

Hur går en utredning till?

Om ni vänder er till tingsrätten får vi på familjerätten i uppdrag att göra en utredning. Under utredningen samlar familjerätten in information, exempelvis genom att

  • prata med er föräldrar
  • prata med barnet
  • göra hembesök
  • kontakta personer runt omkring, till exempel personal inom förskola och skola
  • göra registerutdrag från socialtjänsten och polisen

Vårt uppdrag på familjerätten är att bedöma hur barnets bästa ska tillgodoses i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vi lämnar förslag gällande beslut till tingsrätten. Innan utredningen skickas har ni som föräldrar möjlighet att läsa igenom och lämna synpunkter på innehållet. Utredningen och eventuella synpunkter skickas med till tingsrätten som sedan fattar beslut.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

familjeratten@kramfors.se

 

Familjerätten nås lättast på telefon måndag–fredag klockan 9–10.