Basprogram för elevhälsans medicinska insats, EMI

På denna sida kan du läsa om basprogrammet för elevhälsans medicinska insats ut i grund- och gymnasieskolan i Kramfors kommun, exempelvis inskrivning, hälsosamtal och vaccination.

Använd gärna våra e-tjänster när du ska lämna medgivande till de olika insatserna. Längst ner på denna sida finner du en kort beskrivning av varje e-tjänst.

Grundskola

Förskoleklass:

Inskrivning i grundskolans EMI.
Hälsosamtal. Hälsobesök; längd, vikt, synprövning och hörselundersökning.

Årskurs 2
Hälsobesök; längd och vikt.
Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4
Hälsosamtal. Hälsobesök; längd, vikt, synprövning, ryggbedömning.
                    
Årskurs 5
Erbjudande om vaccination mot HPV.
  
Årskurs 7
Hälsosamtal. Hälsobesök; längd, vikt, synprövning, ryggbedömning, medicinsk SYV, färgseende vid behov.

Årskurs 8
Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Uppföljningsbesök sker vid behov i alla årskurser.

Gymnasieskola

Årskurs 1:

Inskrivning i gymnasieskolans EMI.

Hälsosamtal. Hälsobesök; längd, vikt, synprövning vid behov.
                                              
Hörselprövning för elever på yrkesförberedande program och elever med tidigare avvikelse i hörseln oavsett program.

Härdplastundersökning enligt fastställd rutin för elever på fordons- och industriprogrammet, samt för elever som under APU/praktik riskerar exponering av härdplaster.

Medicinsk studie- och yrkesvägledning för härdplastundersökta elever och för andra elever vid behov.

Riktade hälsobesök på vissa yrkesförberedande program, exempelvis på Vård- och omsorgsprogrammet.

Uppföljningsbesök sker vid behov i alla årskurser.

Hälsosamtal

Alla elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 i gymnasieskolan blir erbjudna hälsosamtal.

Vaccination

Vaccination erbjuds barn och ungdomar enligt program ovan. Du kan läsa mer om vaccin, vaccination och vaccinationsregistret på Folkhälsomyndigheteternas hemsida, se Relaterade länkar.

Förebered ditt barn

Där kan du även se filmen "Inez får en spruta" på 1177 Vårdguidens webbplats och ta del av råd om hur du förbereder ditt barn inför en vaccination.

Elevhälsans e-tjänster

Elevhälsan har ett antal e-tjänster för exempelvis inskrivning, vaccination och hälsosamtal. Här följer en kort beskrivning av tjänsterna. Ytterligare information finns när du går vidare till e-tjänsten, se relaterade e-tjänster på denna sida.

EMI-journalkopia – medgivande till beställning

Du som är vårdnadshavare till elev i grundskolan kan lämna ett medgivande till elevhälsan att hämta en kopia av elevens journal från föregående skola.

Hälsouppgift till elevhälsans medicinska insats - för grundskolan

Du som är vårdnadshavare till elever i årskurs 4 och 7 kan registrera dina hälsouppgifter i e-tjänsten.

Hälsouppgift till elevhälsans medicinska insats – för gymnasieskolan

Du som går i årskurs 1 i gymnasiet kan registrera dina hälsouppgifter i e-tjänsten.

Vaccination – medgivande

Du som är vårdnadshavare kan ge ditt medgivande till vaccination i e-tjänsten.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström