En ung tjej sitter på en stentrappa och hänger med huvudet.

Kontakt vid psykisk ohälsa

Vid lätt-måttlig psykisk ohälsa

Barn och ungdomsentrén
För barn i åldrarna 6-14 år.

De kan hjälpa till vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Det kan exempel vara ångest, nedstämdhet, oro och svårigheter med sömn och stress som påverkar vardagen.

Du behöver inte veta varför du mår dåligt för att få komma till barn och ungdomsentrén.

Du som vårdnadshavare kan också ta kontakt med dem om du är orolig för ditt barns psykiska mående.

De erbjuder stöd och rådgivning, behandling och vid behov kan de hänvisa er till rätt instans för just ditt barns behov.

Ungdomsmottagningen
För ungdomar 13-22 år.

Du kan prata med en kurator om hur du mår eller om något har hänt. Du kanske känner dig arg, ledsen, nedstämd eller orolig eller det kanske har hänt något som gjort att du har hamnat i en kris. Kurator kan också hjälpa dig med frågor om sexualitet.

Hälsocentralen Kramfors, Nyland & Höga Kusten/Ullånger
Tar emot alla åldrar.

Kurator och psykolog finns på hälsocentralerna och har som uppdrag att arbeta som första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga.

Elevhälsan
Kontakta elevhälsans skolsköterska eller skolkurator för råd och stöd gällande psykisk ohälsa. De har inget behandlingsuppdrag men kan lotsa vidare till rätt aktör.

Måttlig- svår psykisk ohälsa

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP)
BUP finns till för dig som är under 18 år och för dig som är förälder eller vårdnadshavare till barn och ungdom under 18 år.

BUP kan hjälpa till vid problem som ångest, depression, ätstörning, aggressivitet, koncentrationssvårigheter eller tvångstankar.

Ring gärna och rådgör med BUP om du känner oro för ett barns eller ungdoms psykiska mående. De kan då hjälpa till att avgöra om problemet är sådant att BUP kan vara aktuellt eller om det finns någon annan verksamhet som kan ge det stöd som behövs.

BUP:s uppdrag är att utreda, bedöma och behandla psykisk ohälsa av medelsvår till svår grad hos barn och ungdomar.


*Kontaktuppgifter till alla dessa mottagningar hittar du på denna sida under relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström