Specialpedagog

Specialpedagogen har en central roll i skolans kvalitetsarbete. De arbetar för att de elever som av olika skäl har eller riskerar att få svårigheter, får så goda förutsättningar som möjlighet till lärande och utveckling.

Specialpedagogen kan arbeta med kvalificerade pedagogiska uppgifter som kartläggningar och utredningar, klassrumsobservationer, samt vara ett stöd i att utveckla åtgärdsprogram tillsammans med ansvarig pedagog utifrån elevernas kunskaper.

Hälsofrämjande och förebyggande
Specialpedagogen arbetar också med handledning och konsultation, med enskilda elever och grupper och deltar i skolans lokala elevhälsoteam. Den har tillsammans med övrig elevhälsa en central roll i enhetens hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Elevhälsochef
Lisa Karlsson,
Tel: 0612-804 46

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se