Elevhälsans medicinska insats, EMI

Elevhälsans medicinska insats i kommunen är till för skolans elever från förskoleklass till och med gymnasiet. 

Vi arbetar i huvudsak med förebyggande aktiviteter och hälsobesök, men är också ett stöd för elever med hälsoproblem av olika slag. Skolsköterskan finns regelbundet på skolorna. Inom elevhälsans medicinska insats finns även skolläkare.

Basprogram och e-tjänster

Skolsköterskorna arbetar enligt ett basprogram som har framtagits utifrån socialstyrelsens riktlinjer. Det kan du läsa mer om på sidan BASprogram EMI som du finner under denna. Där finner du även elevhälsans e-tjänster.

En positiv hälsoutveckling

Elevhälsans medicinska insats ansvarar för den medicinska delen i den samlade elevhälsan och arbetar med ett uttalat barn- och ungdomsperspektiv för att stödja en positiv hälsoutveckling i skolan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se