Skolpsykolog

I Kramfors kommun arbetar skolpsykologerna med elever från förskoleklass till gymnasiet.

Skolpsykologernas uppdrag är att främja barnets utveckling och förebygga psykisk ohälsa. Skolpsykologen ger stöd till personal inom skolan, till rektorer och till elever och deras vårdnadshavare. Beroende på uppdrag kan skolpsykologerna arbeta både på individ-, grupp och organisationsnivå.

Skolpsykologerna arbetar med utbildningsinsatser, konsultation och handledning.

I en del ärenden och efter att en remiss skickats till skolpsykolog från skolan kan det vara aktuellt att påbörja en utredning om begåvning inför mottagande i anpassad grundskola. Skolpsykologen ställer enbart diagnos när det gäller IF (Intellektuell Funktionsnedsättning). Elevens vårdnadshavare skall alltid informeras om syftet med utredningen samt godkänna att utredningen genomförs.

Läs mer om skolpsykologen i broschyren "Så här arbetar Skolpsykologerna i Kramfors kommun" som finns i pdf-format under rubriken Relaterade dokument.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Skolpsykolog
Christina Cederfjärd
Tel: 0612-800 55

Skolpsykolog
Catharina Rosén
Tel: 0612-804 47
catharina.rosen@kramfors.se

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se