Skolpsykolog

Elevhälsans psykologiska insats utförs av skolpsykolog. I Kramfors kommun arbetar skolpsykologerna med elever från förskoleklass och äldre.

Skolpsykologernas uppdrag är att med stöd av sina kunskaper arbeta för att främja barnets utveckling och förebygga psykisk ohälsa. Skolpsykologen skall ge stöd till personal inom skolan, till rektorer och till elever och deras vårdnadshavare. Beroende på uppdrag kan skolpsykologerna arbeta både på individ-, grupp och organisationsnivå.

Skolpsykologerna skall arbeta med utbildningsinsatser, konsultation och handledning. Syftet med insatserna är att stödja personal inom skolan att öka förståelsen för en elevs beteende eller den situation som uppstått. Behandling ingår inte i en skolpsykologs arbetsuppgifter. 

I en del ärenden och efter att remiss skickats till skolpsykolog från skolan kan det vara aktuellt att påbörja en utredning för att undersöka de skolrelaterade svårigheterna närmare. I första hand prioriteras utredningar som rör utvecklingsbedömningar inför mottagande i särskola och skolpsykologen ställer enbart diagnos när det gäller utvecklingsstörning. Elevens vårdnadshavare skall alltid informeras om syftet med utredningen samt godkänna att utredningen genomförs.

Läs mer om skolpsykologen i broschyren "Så här arbetar Skolpsykologerna i Kramfors kommun" som finns i pdf-format under rubriken Relaterade dokument.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Skolpsykolog
Christina Cederfjärd
Tel: 0612-800 55

Skolpsykolog
Catharina Rosén
Tel: 0612-804 47

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se