Familjebehandlare på lågstadiet

Det kan vara tufft att vara förälder och ibland är det bra att ta stöd eller att prata med någon om sina funderingar kring föräldraskapet. På tre av kommunens lågstadieskolor - Skarpåkerskolan, Bollstaskolan och Grämestaskolan - har föräldrar möjlighet att få stöd i sitt föräldraskap.

För att ge barnen de bästa förutsättningar för att lyckas i skolan och att må bra, arbetar familjebehandlaren också nära elevhälsoteamet och lärare. Att de vuxna runt omkring barnet har ett förtroendefullt och gott samarbete är främjande för barnens skolgång.

Familjebehandlaren hjälper bland annat med följande:

  • Råd och stöd i alla frågor som rör föräldraskapet
  • Bättre kommunikation mellan barn och föräldrar
  • Bryta negativa mönster och skapa goda rutiner för hela familjen.
  • Förbättra relationen mellan förälder och barn
  • Hantera och minska konflikter i familjen
  • Etablera goda relationer mellan föräldrar och skolpersonal.

All kontakt med familjebehandlaren är frivillig. Arbetet görs under sekretess och utan dokumentation.

Kontakt

För mer information om vilket stöd du kan få i ditt föräldraskap kan du kontakta familjebehandlaren, se Kontakt.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Familjebehandlare
Tel: 0612-808 28
072-533 20 47

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

anke.zart@kramfors.se