Slamtömning

Schemalagd tömning av slamavskiljare och minireningsverk görs en gång per år för permanenthus och vartannat år för fritidshus under perioden april till november.

För slutna tankar, BDT-brunnar och fosforfiltermaterial beställs tömning med hjälp av den e-tjänst som du finner i menyn för Relaterade e-tjänster på denna sida. Tömning sker normalt inom 14 dagar efter beställning. Vill du ha tömt snabbare kan du få det mot en tilläggsavgift, se längre ner på sidan. Även denna beställning förs med hjälp av e-tjänsten. Speciellt på sommaren är det många som vill ha sina anläggningar tömda så var ute i god tid.

Det finns även möjlighet att i e-tjänsten välja att du från nästkommande år vill ingå i den schemalagda tömningen om du vill ha tömt varje år, då slipper du göra nya beställningar vid varje tömning.

Avgifter för slamtömning finner du via menyn för Relaterade länkar.

Tömning utav tillfälliga toaletter, bajamajor, eller portabla byggtoaletter sker from 1 januari 2022 i kommunal regi. Tömningen debiteras enligt taxa specialfordon (kr/h). Skicka ett e-post till tekniskakontoret@kramfors.se om du har en tillfällig toalett som ska tömmas.

Tömning utav fett från fettavskiljare är from 1 januari 2022 ett kommunalt ansvar. Tömningen debiteras enligt taxa specialfordon (kr/h). Vi är mycket tacksamma om ni är ute i god tid med er beställning av tömning av fettavskiljare så att den kan samordnas med fler tömningar i kommunen. Skicka ett e-post till tekniskakontoret@kramfors.se om du har en fettavskiljare som ska tömmas.

Tömningsschema

Tömningssäsongen är schemalagd och körning i skift mellan 06.00-22.00 kan förekomma. Detta innebär att slamsugningsbilen kan komma tidigt på morgonen eller sent på kvällen.

Vecka 25-28

Noraström

Östanö, Lidebro, Allsta, Eden, Övergård, Frök, Havsta, Kallsta, Berge, Torrom, Björås, Bredsätter, Bölen, Folkja, Gavik, Gräta, Grötom, Hol, Långänget, Rossvik, Salteå, Torrom, Ulandet, Ärsta

Vecka 28-32

Bollstabruk -Tunsjön ner till Bollsta

Angsta, Blästabacken, Bollstamo, Bussjö, Bybacken, Djupbäcken, Filitjärn, Forsed, Herrsjön, Högsta, Moliden, Movägen, Sel, Sjöbotten, Stensätter, Stensättersvägen, Tunsjön, Tunsjöedet, Tunsjövägen, Västansjö, Västertorp, Åslingevägen

Med reservation för att tömning kan ske på en annan vecka än vad som här aviseras.

Fastigheter där mycket snö ligger kvar, eller där vägar är dåliga besöks vid ett senare tillfälle.

Tömningsschemat uppdateras inom kort med fler områden

Ungefärligt tömningsschema 2022

April/juni: Nordingrå

Juni/juli: Noraström och Sandöverken

Augusti/september: Västertorp mot Bollstabruk, Herrskog, Docksta och Ullånger

September/oktober: Finnmarken, Kyrkdal, Nyland, Prästmon och Sprängsviken/Kramfors

Tömningsschemat visar när entreprenören börjar att tömma i ert område. Tiderna är ungefärliga och föreseningar kan förekomma.

Budad tömning

Om du behöver tömma din brunn utanför ordinarie tömningsschema finns möjligheten att med hjälp av vår e-tjänst göra en budad tömning som sker inom 14 dagar efter beställning. Är det en slamavskiljare det gäller tillkommer en kostnad för detta, för övriga brunnar sker tömningen utan extra avgift. Du kan läsa mer om slamtömningsavgifter på sidan för Avgifter.

Om din brunn behöver tömmas akut och du inte kan vänta upp till 14 dagar för en normal budning kan du i e-tjänsten för budad slamtömning beställa en så kallad Akut tömning. Bohlins Slamsugning AB kommer då kontakta dig snarast så förbered dig genom att ha svar på dessa frågor innan du beställer en akut tömning av din brunn. Kanske är läget inte lika akut som man först kan tro?

  • Rinner vattnet undan vid tappställena som handfat, dusch och går det att spola i toaletten?
  • Har du lyft på brunnslocket och tittat ned i brunnen?
  • Ser man inloppsrör och utloppsrör då man tittar ned i brunnen?
  • Ligger utloppsrören under eller över vattennivån i brunnen?
  • Kommer det vatten genom utloppsröret ut i brunnen då ni spolar inne i huset?

Notera att vid en akut tömning tillkommer extra kostnader. Dessa finner du under sidan för Avgifter.

Att tänka på vid tömning

Fastighetsägaren är skyldig att se till att avloppsanläggningen är lätt tillgänglig för tömning. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon och medger vändmöjlighet. Arbetsmiljön vid slamtömning är också en punkt som fastighetsägaren bör ta hänsyn till.

  • Se till att vägen fram till brunnen är framkomlig för slambilen och att träd, kvistar och buskar inte hindrar den att komma fram.
  • Röj fram brunnen från gräs och sly så att den syns, markera ut den med en käpp så att den syns och se till att brunnslocket inte är övergrävt.
  • Är tillfartsvägen avstängd med till exempel vägbom måste du kontakta vår entreprenör och meddela när den är öppen eller var nyckel finns att hämta.
  • Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter.
  • Bilen kräver fri höjd om 4,5 meter samt fri bredd om 4 meter för framkomlighet. Se illustration i menyn för Relaterade dokument.

Om slamtömning inte kan utföras på grund av otillgänglighet enligt ovan, kommer abonnenten att debiteras en framkörningsavgift på 461 kronor.

Slamsugning av slutna tankar och slamavskiljare vid enskilda avlopp innehåller flera moment av tungt arbete. Sugslangen ska dras fram till tanken/slamavskiljaren, locket avlägsnas och slangen föras ned och hållas på plats under själva slamsugningen. Slangdragning vid slamtömning är tungt och kräver dragkrafter högt över de nivåer som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Något som är väldigt viktigt är att det är röjt fram till brunnen. I regel behöver det dras slang från uppställningsplatsen av lastbilen till brunnen. Hinder i transportvägen kan vara buskar, staket, diken etcetera. Det förekommer att man behöver dra slang ända upp till 70 meter, ibland i oländig terräng, och upp på höjder. En röjd framkomlighet minskar även risk för fallolyckor, getingstick, fästingbett och ormbett etcetra.

Se information om slangdragning i menyn för Relaterade dokument på denna sida om en permanent sugledning kan vara aktuellt vid din fastighet.

Ett gammalt betonglock väger från 70 kilo. Idag rekommenderar Kramfors kommun att byta till ett lätt lock om du idag har ett lock som väger över 25 kilo. Under en arbetsdag kan en slamsugchaufför lyfta uppemot 20 lock, ett manuellt och mycket tungt arbete.

Enligt arbetsmiljöreglerna får ett brunnslock som kan dras åt sidan vid tömningen väga max 25 kilo. Om locket istället behöver lyftas bort vid tömningen får det inte väga mer än 15 kilo. Kommunen har samma regler i sina föreskrifter för renhållning:

"Lock och manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. Lucka eller lock som måste lyftas får maximalt väga 15 kilo. Kan ett lock skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 25 kilo accepteras."

Som ett led i att förbättra arbetsmiljön för slamtömmaren har kommunen infört en ny avgift från och med 2016. Väger brunnslocket mer än 25 kilo kommer fastighetsägaren att debiteras 400 kronor extra per tömning.

Kommunen uppmanar därför alla fastighetsägare att byta till ett lätt brunnslock. Det finns olika tillverkare av lätta brunnslock, men det är viktigt att välja ett lock som är barnsäkert och som uppfyller Boverkets byggregler. Exempel på tillverkare är Svenska brunnslock, Brunnspecialisten och Kombiringen, se länkar i menyn för Relaterade länkar.

Färgmarkering av tömda brunnar

När brunnen är tömd sprutas en liten "dutt" med färg på locket av slamtömmaren. Färgen sitter kvar cirka ett år tills den nötts bort av väder och vind. Det kommer vara olika färger varje år. Under 2022 är färgen gul. Tidigare färger var 2021 blått, 2020 rött, och 2019 grönt. Kommande färg för tömning under 2023 blir rosa.

Märkningen görs för att kunden på ett lätt sätt ska kunna kontrollera om tömning gjorts eller inte. Det kan vara svårt att se om brunnen är tömd eller inte bara genom att öppna locket och titta ner. Efter tömning är det helt normalt att det står vatten i brunnen. Detta vatten kommer från eventuella spolningar i huset, från en läcka mellan brunnsringarna eller bakvatten från infiltrationen.

Dispenser

Det är avdelningen för Miljö- och hälsa som beslutar om dispens för förlängt hämtningsintervall för avloppsslam. Du finner länk till avdelningen i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.