Slamtömning

Schemalagd tömning av slamavskiljare och minireningsverk görs en gång per år för permanenthus och vartannat år för fritidshus under perioden april till november.

För slutna tankar, BDT-brunnar och fosforfiltermaterial beställs tömning med hjälp av den e-tjänst som du finner i menyn för Relaterade e-tjänster på denna sida. Tömning sker normalt inom 16 dagar efter beställning. Vill du ha tömt snabbare kan du få det mot en tilläggsavgift, se längre ner på sidan. Även denna beställning förs med hjälp av e-tjänsten. Speciellt på sommaren är det många som vill ha sina anläggningar tömda så var ute i god tid.

Avgifter för slamtömning finner du via menyn för Relaterade länkar.

Tömningsschema

Tömningssäsongen är schemalagd och körning i skift mellan 06.00-22.00 kan förekomma. Detta innebär att slamsugningsbilen kan komma tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Önskar du en påminnelse när vi närmar oss ert område kan du anmäla ditt telefonnumer till vår driftinforamtion, länken finner du bland de Relaterade länkarna på denna sida.

Vid dålig framkomlighet töms inte brunnen

Brunnen skall vara väl synlig, gärna utmärkt med käpp. Det skall vara röjt fram till och omkring brunnen.

Att tänka på vid tömning

Fastighetsägaren är skyldig att se till att avloppsanläggningen är lätt tillgänglig för tömning. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon och medger vändmöjlighet. Arbetsmiljön vid slamtömning är också en punkt som fastighetsägaren bör ta hänsyn till.

Budad tömning

Om du behöver tömma din brunn utanför ordinarie tömningsschema finns möjligheten att med hjälp av vår e-tjänst göra en budad tömning som sker inom 16 dagar efter beställning. Är det en slamavskiljare det gäller tillkommer en kostnad för detta, för övriga brunnar sker tömningen utan extra avgift. Du kan läsa mer om slamtömningsavgifter på sidan för Avgifter.

Färgmarkering av tömda brunnar

När brunnen är tömd sprutas en liten "dutt" med färg på locket av slamtömmaren. Färgen sitter kvar cirka ett år tills den nötts bort av väder och vind. Det kommer vara olika färger varje år. Under 2024 är färgen grön. Tidigare färger var 2023 rosa, 2022 gult, 2021 blått, 2020 rött, och 2019 grönt.

Märkningen görs för att kunden på ett lätt sätt ska kunna kontrollera om tömning gjorts eller inte. Det kan vara svårt att se om brunnen är tömd eller inte bara genom att öppna locket och titta ner. Efter tömning är det helt normalt att det står vatten i brunnen. Detta vatten kommer från eventuella spolningar i huset, från en läcka mellan brunnsringarna eller bakvatten från infiltrationen.

Fettavskiljare

Tömning utav fett från fettavskiljare är from 1 januari 2022 ett kommunalt ansvar. Tömningen debiteras enligt taxa specialfordon (kr/h). Vi är mycket tacksamma om ni är ute i god tid med er beställning av tömning av fettavskiljare så att den kan samordnas med fler tömningar i kommunen. Skicka ett e-post till tekniskakontoret@kramfors.se om du har en fettavskiljare som ska tömmas.

Specialtömningar

Tömning utav tillfälliga toaletter, bajamajor, eller portabla byggtoaletter sker from 1 januari 2022 i kommunal regi. Tömningen debiteras enligt taxa specialfordon (kr/h). Skicka ett e-post till tekniskakontoret@kramfors.se om du har en tillfällig toalett som ska tömmas.

Dispenser

Det är avdelningen för Miljö- och hälsa som beslutar om dispens för förlängt hämtningsintervall för avloppsslam. Du finner länk till avdelningen i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström