Matavfall från hushåll

I Kramfors kommun gläds vi åt beskedet att HEMAB i Härnösand har fått beviljat investeringsstöd från Klimatklivet till utbyggnation av sin biogasanläggning utanför Älandsbro. När utbyggnationen är på plats kommer vi från Kramfors att kunna behandla matavfallet i vår grannkommun, vilket innebär en stor vinst både ekonomiskt och miljömässigt.

Vad händer nu?

Det finns många parametrar att ta hänsyn till för att kunna skrida till verket i Kramfors kommun, de kommande stegen gällande HEMAB’s utbyggnad av sin biogasanläggning är några av dessa. Andra parametrar består av hur insamlingen ska ske av övriga avfallsslag, områden där inga tydliga riktlinjer ännu finns men där Regeringen har tagit beslut.

Regeringsbeslut:

  • 2022 ska alla kommuner ha insamlingssystem på plats för returpapper.
  • 2023 ska de producenter som omfattas av producentansvar säkerställa att det finns en bostadsnära förpackningsinsamling på plats.
  • 2024 ska separat insamling av matavfall ske.

Kramfors kommun har för avsikt att införa ett återvinningssystem för förpackningsmaterial såväl som för matavfall som är hållbart ur både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Under 2024 införs ett system för separat utsortering och insamling av rest- och matavfall för en- och tvåfamiljshus med tvådelade kärl. Flerfamiljshus och verksamheter ska behålla de gröna kärlen för restavfall och samla in matavfall i bruna kärl alternativt underjordsbehållare.
Utsortering och insamling av matavfall ska erbjudas alla hushåll i kommunen.

Du som hemkomposterar ditt matavfall och har fått din kompost godkänd av kommunen kommer kunna fortsätta med detta även efter att matavfallsinsamlingen från hushåll har startat.

Matavfallsinsamling från verksamheter

I samband med höstterminens start 2022 påbörjades matavfallsinsamlingen från kommunens skolor, förskolor och vårdboenden. För information om detta, följ länk bland Relaterade länkar.

Varför ska vi samla in matavfall?

De matrester vi slänger innehåller en stor del näringsämnen, ämnen som utgör en viktig resurs som vi vill ta till vara på för att sluta kretsloppen i en cirkulär ekonomi. Som en del av det nationella miljömålsarbetet yrkar riksdagen därmed på insatser för att minst 50 procent av matavfallen ska behandlas biologiskt.

Vad innebär en biologisk behandling av matavfall?

Vid biologisk behandling bryts biologiskt avfall ner genom kompostering eller rötning. Vid en biogasanläggning rötas avfallet och det går att utvinna både näring och energi genom processen.

Biogas kallas den gas som bildas vid rötning och som renas från koldioxid för att kunna användas som drivmedel för fordon. Efter avslutad rötningsprocess återstår sedan en så kallad rötrest som används som gödningsmedel i jordbruket då den innehåller värdefulla näringsämnen.

Matavfall i Avfallstrappan

Istället för att bränna vårt matavfall för energiutvinning så kan vi genom rötning flytta upp ett steg på trappan om vi återanvänder beståndsdelarna i form av biogas och gödningsmedel. Att kompostera enligt olika metoder innebär också ett steg uppåt i trappan från energiutvinning till materialåtervinning och du kan läsa mer om detta i menyn för Relaterade länkar på denna sida. Vill du ta ytterligare ett steg uppåt i trappan så tar du vara på det som annars skulle slängts i påsen för matavfall, till exempel kan du koka soppa på vissna grönsaker eller låta den trötta basilikan bli en pesto istället. Tips om hur du kan minska matsvinnet finner du bland Relaterade länkar.

Program för ekologisk hållbarhet

Den 14 november 2019 antogs Programmet för ekologisk hållbarhet (2020-2031) av Kramfors kommunfullmäktige. Programmet innehåller fem områden och är ett styrande dokument för kommunens alla verksamheter och bolag. Programmet syftar till att vägleda Kramfors kommun i arbetet för ett hållbart samhälle. Se menyn för Relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00