Vanliga frågor om VA-fakturor

Här har vi samlat några vanliga frågor om våra fakturor för vatten och avlopp. Vi fyller på eftersom med de mest förekommande frågorna vi får. Scrolla ner på sidan så kan du också se ett exempel på hur du läser din faktura. 

Varför stämmer inte beräknad mätarställning mot den verkliga?
Hur ofta ska jag läsa av min vattenmätare?
Varför är min faktura högre eller lägre än normalt?
Hur kan skillnaden bli så stor på fakturan? Den avser bara tre månader.
Kan ni skicka fakturan till min hyresgäst?
Jag har registrerat flyttanmälan hos skattemyndigheten. Måste jag ändå göra en flyttanmälan ?

Så här läser du fakturan

A

I sidhuvudet finns fakturadatum, OCR-nummer, fakturanummer och det datum när din betalning ska vara oss tillhanda.

B

Här finns ditt abonnentnummer, fastighetsbeteckning och mätaradress.

C

Här visas vår referens och en rubrik som talar om vad fakturan avser.

D

Här ser du hela periodens förbrukning och antal dygn. I exemplet sträcker sig perioden från den 11 januari till och med den 31 december 2018. Det blir totalt 354 dygn.

På nästa rad står tariff , numret på din mätare och vilken typ av bostad du betalar för.

Sedan visas den avlästa mätarställningen för den 11 januari och den beräknade mätarställningen för den 31 december samt förbrukningen som här blir 128 kubikmeter (472 minus 344 blir 128 kubikmeter). Sedan tillkommer den fasta avgiften för hela perioden.

Prisändring visas separat

Om det skett en prisändring under perioden, får du ytterligare några rader på din faktura. I exemplet har en prisökning gjorts den 1 januari 2019. Därför debiteras en förändringen för 15 dygn och 6 kubikmeter med det nya priset 24,96 kronor. Den fasta kostnaden, som också har ändrats, visas separat på raden under.

E

Förbrukningsavgift, fast avgift och moms som vi debiterat preliminärt för hela perioden, dras ifrån här. Hela perioden i exemplet är 1 januari till och med 31 december 2018.

F

Nästa period börjar den 15 januari 2019 och sträcker sig till och med den 31 mars. Här debiteras den preliminära förbrukningen och den fasta kostnaden för perioden som blir 75 dygn.

G

Här ser du den totala summan du ska betala, i exemplet är det 2 131 kronor.

I det finstilta på raden under summan visas att

  • dröjsmålsränta med +8 procent debiteras från förfallodagen
  • en inkassoavgift på 180 kronor tas ut vid krav
  • och att hur mycket moms som ingår i totalsumman

Sedan kommer bankgirotalongen med alla uppgifter som behövs för att betala.

H

Nästa del av fakturan visar hur stor summa du ska betala 25 procent moms på och vad beloppet blir.

I exemplet  debiteras renhållning för tömning av ett 190 liters kärl var fjortonde dag och för 90 dygn; från och med den 31 december 2018 till och med den 31 mars 2019.

Du betalar en grundavgift för renhållning och ett pris för antal kilo som sopbilen hämtat. Grundavgiften baserar sig på antal dygn.

I slutet på sidan repeteras också den totala summan du ska betala – det vill säga samma belopp som visas under punkt G. 

Notera

Din faktura kan bestå av en eller två sidor. Det kan också finnas information till dig på baksidan av fakturan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se