Familjebehandling

Du som upplever problem inom familjen kan beviljas kostnadsfritt stöd i form av familjebehandling. Stödet riktar sig till en eller flera familjemedlemmar och syftar till att stärka familjerelationer.

Vilket stöd du kan få beror på vilket behov som finns för just dig och din familj.

  • Samtalsstöd - enskilt eller fler ur familjen
  • Hjälp att sätta vardagsrutiner i familjen
  • Kommunikation- och konflikthantering
  • Stöd och råd i föräldraskapet
  • Problem gällande utåtagerande beteende, barn som begått/utsatts för brott, alkohol- och droganvändning

Så här ansöker du

Om du vill ansöka om familjebehandling kontaktar du en mottagningssekreterare inom socialtjänsten, via kommunens kundtjänst. Se Kontakt.

Vad är familjebehandling?

Resursteamet är en verksamhet inom socialtjänsten som erbjuder familjebehandling. Här arbetar utbildade familjebehandlare med lång och bred erfarenhet av att arbeta tillsammans med familjer, barn och ungdomar.

Familjebehandling bygger på ett nära samarbete med familjen. Målbilden är att stärka relationer, skapa trygghet och stabilitet. Resursteamet arbetar alltid för barnets bästa.

Samarbetet börjar med att vi tillsammans försöker förstå vad som fungerar och inte. Genom samtal bildar vi oss en gemensam uppfattning om de mål som behöver uppnås under behandlingstiden. Samtalen kan genomföras enskilt eller med fler inom familjen.

Kostnadsfri behandling

Familjebehandling är kostnadsfri för familjen.

Vem har rätt till stöd?

Familjebehandling är tillgängligt för dig som

  • Bor i Kramfors kommun.
  • Är barn eller ungdom och har problem med exempelvis familjerelationer, skolan eller kompisar.
  • Är förälder med barn eller ungdom i åldern 0–20 år som behöver stöd i att göra förändringar i familjens situation.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se