Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal med par, familjer och ensamstående. Samtalen är till för de som av olika anledningar stött på utmaningar i sin relation och söker hjälp för att hitta en lösning.

Vem kan söka hjälp?

Det är vanligt förekommande att problem uppstår i relationer. I vissa fall kan det vara svårt att lösa problemen på egen hand. Familjerådgivningens främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling för att hjälpa er komma vidare. Det är även möjligt att kontakta Familjerådgivningen i förebyggande syfte exempelvis att ni behöver stöd inför en separation.

Vi erbjuder

  • kostnadsfri samtalstid med familjerådgivare
  • samtal kring upplevda problem och konflikter
  • vägledning och stöd utifrån er livssituation
  • möjlighet att utforska och förstå relationen bättre
  • verktyg för kommunikation och förståelse

Boka tid

För tidsbokning eller mer information, kontakta Familjerådgivningen via telefon eller mejl.

Vi har tystnadsplikt

Vi på Familjerådgivningen arbetar under sträng sekretess och har därför tystnadsplikt. Det innebär att vi inte för journaler och det finns möjlighet att vara anonym. Familjerådgivare har däremot anmälningsplikt vid misstanke om ett barn far illa.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Familjerådgivningen
Tel: 0620-68 25 69

Besöksadress
Djupövägen 10
881 40 Sollefteå

Besöksadress Kramfors
Hällgumsgatan 25 B, BV

helena.lidforss@solleftea.se