Hem för vård och boende samt stödboende

HVB Fenix är en boendeform för flickor och pojkar i åldrarna 13-17 år som är i behov av socialtjänstinsatser i form av vård och behandling av utbildad personal.

För att placeras i ett hem för vård och boende, HVB, krävs först en utredning och bedömning av behovet. Det är välfärdsförvaltningen i Kramfors kommun som ansvarar över HVB Fenix verksamhet.

För mer information om socialtjänsten och olika boendelösningar hittar du hos Koll på Soc Länk till annan webbplats. och Socialstyrelsen Länk till annan webbplats..

Om Fenix

Hem för vård och boende

Fenix är ett HVB-hem beläget i centrala Kramfors. HVB är en plats där ungdomar får stöd och tillsyn, antingen på grund av problem i hemmet eller andra utmaningar som de står inför.

Syftet med HVB är att kunna erbjuda barn och unga ett tryggt boende samtidigt som de får det stöd och den hjälp de bedöms vara i behov av.

Stödboende

Stödboendet är en boendeform för ungdomar över en viss ålder som av någon anledning inte har möjlighet att bo hemma. Utifrån uppdraget och de mål som finns för insatsen sker regelbundna träffar med en kontaktperson. Insatserna kan handla om exempelvis skola, sysselsättning och samtalsstöd. Personal finns tillgänglig dygnet runt, antingen via telefon eller fysiskt på plats i gemensamma lokaler.

Målgrupp

HVB Fenix tar emot barn och unga i åldrarna 13-17 år med problematik inom psykisk ohälsa, psykosocial beteendeproblematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och övrig problematik.

Fenix stödboende vänder sig till dig som är 16-20 år och behöver visst stöd från socialtjänsten exempelvis unga där samhällsvården ska avslutas.

Personal

Vi som arbetar på HVB Fenix har olika yrkesbakgrund exempelvis behandlare med specifik kompetens inom målgruppens behov, psykolog samt handledare inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Arbetssätt

All personal utgår från ett lösningsfokuserat och lågaffektivt förhållningssätt. Allt behandlingsarbete är individanpassat utifrån den enskildes behov och förmåga.

Placeringsservice

Kramfors är en av få kommuner i Sverige som bedriver en egen HVB verksamhet. Till oss är barn och unga från andra kommuner välkomna. Detta är möjligt genom att vi arbetar med placeringsservice via SSiL vilket innebär att andra kommuner kan köpa vårdplatser av oss.

Dina rättigheter

Barn och unga som är placerade har särskilda rättigheter som kan vara bra att ha koll på.

Hos IVO kan du läsa mer om dina rättigheter som placerad. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 18, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 31 Kramfors

ifomottagning@kramfors.se