Boendestöd

Boendestöd är en frivillig insats som syftar till att du som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv. Stödet är individuellt utformat och kan ges både i hemmet och utanför.

Boendestöd innebär att du som är i behov av stöd i vardagen på grund av en funktionsnedsättning kan få stöttning av en boendestödjare. Stödet är personligt anpassat utifrån dina behov och kan variera i tid och omfattning.

Stödet fokuserar på att underlätta din vardag, både i och utanför hemmet. Det kan inkludera allt från att hantera hushållssysslor och ekonomi till att skapa struktur och rutiner, bryta isolering och utveckla sociala färdigheter.

Om du beviljas boendestöd påbörjas ett gemensamt planeringsarbete. Utifrån stödets syfte och mål planerar ni för ett fungerande upplägg, exempelvis hur ofta ni ses och i vilka situationer.

Vem har rätt till boendestöd?

Boendestöd riktar sig till dig som är mellan 18 och 65 år, är bosatt i Kramfors kommun och som har betydande svårigheter utifrån en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med behov av stöd i din dagliga livsföring.

Så här ansöker du

Om du har frågor eller vill ansöka om boendestöd kontaktar du en biståndshandläggare via kommunens kundtjänst, se Kontakt.

Efter ansökan

Din ansökan utreds av en biståndshandläggare som tar beslut enligt Socialtjänstlagen om du har rätt till boendestöd eller inte. Du har rätten att själv bestämma om du vill ta emot det erbjudna stödet eller inte. Om du inte är nöjd med handläggarens beslut har du rätt att överklaga.

Vad kostar det?

Boendestöd är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se