Meningsfull sysselsättning

För de flesta människor är det viktigt att känna en gemenskap och delaktighet. Du som har en psykisk funktionsnedsättning och som har svårigheter att söka jobb på den vanliga arbetsmarknaden kan erbjudas sysselsättning. Stödet syftar till att ge dig en meningsfull vardag och ökad livskvalité.

Sysselsättning är ett stöd för dig som har svårt att få ett arbete på grund av en psykisk funktionsnedsättning. Insatsen innebär att du tilldelas en arbetsliknande aktivitet som fungerar för din livssituation och anpassas efter dina behov. Du arbetar därför i eget tempo och efter din förmåga.

Syftet med sysselsättning kan vara att bryta isolering, skapa en bättre struktur och rutin i vardagen samt hitta en gemenskap genom social samvaro.

Vi hjälper dig att hitta rätt

Tillsammans med en biståndshandläggare kommer vi överens om en daglig aktivitet som fungerar med din psykiska funktionsnedsättning och som berikar din vardag. Utifrån dina behov och förutsättningar utformar vi en individuell plan. Du deltar i sysselsättningen utifrån den plan ni kommit fram till. Vilka arbetsuppgifter du tilldelas kan variera från enklare till mer avancerade.

Vem har rätt till sysselsättning?

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och svårigheter att få ett vanligt arbete kan ansöka om meningsfull sysselsättning.

Insatsen är ett alternativ för dig som inte har rätt till daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Så här ansöker du

Om du har frågor eller vill ansöka om sysselsättning kontaktar du en biståndshandläggare via kommunens kundtjänst, se Kontakt.

Efter ansökan

Efter att du har ansökt kommer en bedömning att göras för att fastställa din rätt till stöd, därefter kommer du att få ett beslut. Du har rätten att själv bestämma om du vill ta emot det erbjudna stödet eller inte.

Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga och handläggaren kan assistera dig med att skriva ett överklagande. Om du önskar mer information är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se