Korttidstillsyn för skolungdom

Korttidstillsyn är en fortsatt fritidsverksamhet för skolungdomar över 12 år med omfattande funktionsnedsättning. Tillsyn ges före och efter skolan samt under skollov i anslutning till skoldagen.

Barn och unga med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn före eller efter skoldagen. Korttidstillsyn beviljas främst till ungdomar med föräldrar som studerar eller arbetar, men även om ungdomen är i behov av meningsfull fritidssysselsättning.

Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö. Insatsen anpassas efter ungdomens förutsättningar och behov.

Vem har rätt till korttidstillsyn?

Insatsen är behovsprövad. För att bli beviljad korttidstillsynen måste den som ansöker omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och bedömas ha behov av insatsen. Insatsen riktar sig till skolungdomar över 12 år.

Så här ansöker du

I Kramfors kommun är det skolan som ansvarar för korttidstillsynen. För mer information om korttidstillsyn kontaktar du en LSS-handläggare via kommunens kundtjänst, se Kontakt.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se