Personlig assistans

Alla ska ha möjlighet till att leva så självständigt som möjligt. Du som har en omfattande funktionsnedsättning och behöver hjälp med dina grundläggande behov kan få det i form av personlig assistans.

Att leva med en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan medföra svårigheter att klara av dina grundläggande behov. De grundläggande behoven innefattar bland annat andning, personlig hygien, måltider, av- och påklädning samt att kunna kommunicera med andra. Beroende på hur dina behov ser ut så utformas assistansen därefter.

Vem har rätt till personlig assistans?

För att ha rätt till personlig assistans behöver du uppfylla vissa kriterier

  • Du behöver vara yngre än 65 år när du ansöker.
  • Du behöver omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  • Du behöver ha ett behov av hjälp med dina grundläggande behov.

Så här ansöker du

Om du behöver personlig assistans för grundläggande behov i högst 20 timmar per vecka i genomsnitt, då kontaktar du någon av våra LSS-handläggare, se Kontakt.

Om det grundläggande behovet överstiger mer än 20 timmar per vecka ansöker du om stöd hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats..

Efter ansökan

Efter din ansökan om personlig assistans hos kommunen påbörjas en utredning om du har rätt till stödet. Om utredningen visar att du har rätt till personlig assistans undersöker handläggaren hur många timmar du behöver hjälp med de grundläggande behoven.

Välj utförare

När du blivit beviljad personlig assistans kan du själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare. Assistansen ska vara utformad efter dig och ditt behov, så långt det är möjligt.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se