Språk och kommunikation

Varje dag arbetar vi i förskolan medvetet med språket på olika sätt. Även du som förälder gör såklart det när du umgås med ditt barn, men kanske vill du som förälder bli ännu mer medveten om hur du kan göra det.

Samtala och lyssna på ditt barn

Genom att ta dig tid att lyssna och samtala med ditt barn ökar du barnets ordförståelse och ordförråd och på så vis barnets språkmedvetenhet. I barnens språk och kommunikationsutveckling är det viktigt att hjälpa barnen att berätta och återberätta situationer samt benämna saker, ge dem uttryck för olika händelser, jämföra hur ord och bokstavljud låter, benämna prepositioner mm
Att leka med rim, ramsor och sånger är såklart väldigt effektivt för att utveckla munmotorik och språk. Och glöm inte att läsa tillsammans med ditt barn! Både närhet och språkutveckling på samma gång!

Läs för ditt barn

Att läsa för sitt barn är mysigt och har flera goda effekter på språkutvecklingen. Det utvecklar även barnens fantasi och föreställningsförmåga. Talspråk och ordförråd blir rikare och det blir då lättare för barnet att berätta och uttrycka sina tankar. Dessutom utvecklas deras förmåga att förstå sin omvärld. Det finns också ett stort värde i att barnet får uppleva stunden och berättelsen tillsammans med dig som vuxen och eventuella syskon.

biblioteket kan du få hjälp med att välja böcker som passar dig och ditt barn.

Här är en liten film om vikten av att läsa för sina barn ”Vet du om att du kan förändra ditt barns liv”

Apptips för språk och kommunikation

Make Dice

Make Dice Länk till annan webbplats. är en app där man kan göra egna digitala tärningar.

Du kan bland annat:

 • göra egna sångtärningar
 • skapa sagor utifrån olika tärningar
 • skapa rimtärningar
 • träna på bokstavljud
 • fota eventuellt material från specialpedagog för att få materialet att bli mer spännande att arbeta med för barnet
 • slå tärning om vem som plockar ur diskmaskinen

MyMemo

MyMemo Länk till annan webbplats. är en app där man kan göra egna digitala memory. Du kan skapa klassiska tvåbildsmemory där man skall hitta samma bild men du kan i My Memo kan även kombinera en bild med text och dessutom lägga på ljud till dina

Ni kan bland annat:

 • göra egna matematikmemory
 • bokstavsmemory
 • rimmemory
 • träna på/lyssna på bokstavljud
 • fota eventuellt material från specialpedagog för att få materialet att bli mer spännande att arbeta med för barnet

Puppet Pals HD Director's Pass

Puppet Pals Länk till annan webbplats. är en digital dockteaterapp. Den finns i olika varianter men i denna så kan du både använda appens inbyggda dockor och bakgrunder samt skapa egna dockor och bakgrunder av egna bilder.

Du väljer ut vilka figurer och bakgrunder du vill ha. Du flyttar figurerna och talar ditt manus samtidigt som skärmen spelas in och du får en film av sin saga eller berättelse.

Du kan bland annat:

 • skapa egna sagor med olika bakgrunder och figurer
 • skapa räknesagor
 • återberätta ett recept
 • återberätta en situation som uppstått.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se