Behandlingsavgifter 2021

Park- och trädgårdsavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Park- och trädgårdsavfall för flisning

20 02 01 

490

613

Park- och trädgårdsavfall för kompostering

20 02 01

370

463

Stubbar

20 02 01

1590

1988

Bygg- och rivningsavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Frigolit

17 02 03  

2 402

3 003

Bygg- och rivningsavfall, osorterat

17 09 04

2050

2563

Sorterat bygg- och rivningsavfall - deponering

17 09 04

1 800

2250

Sorterat bygg- och rivningsavfall - brännbart

17 09 04

1360

1700

Behandlat trä för flisning

17 02 01

950

1188

Obehandlat rent trä för flisning

17 02 01

665

831

Impregnerat trä

17 05 04

2570

3213

Gips

17 08 02

1800

2250

Avfall från energiutvinning

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Bottenaska

10 01 01

776

970

Industriavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Industriavfall - osorterat

17 09 04

2050

2563

Industriavfall - för deponering

17 09 04

1800

2250

Kalkgrus

03 03 09

1800

2250

Specialavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Asbest

17 06 05 

 1770

2213

Asbestblandat avfall

17 06 05

2780

3475

Förorenad jord (IFA):
Under 50 ton:
Jorden ska vara stackningsbar, körbar med
hjullastare och inte innehålla sten över 30 cm.

Annan jord än ovan samt mängder över 50 ton: 


17 05 0417 05 04


 370Begär offert


463
Farligt avfall

Detta avfall debiteras till redovisad självkostnad med ett administrationstillägg om 20 procent. Farligt avfall skall vara innehållsdeklarerat, i annat fall tillkommer analyskostnad.

Personbil med släp

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/gång
exkl. moms

Pris/gång
inkl. moms

Sorterat avfall från företag lämnat på ramp


270

338

Byggavfall från företag


270

338

Övriga avgifterPris/tim exkl. moms

Pris/tim exkl. moms

Lastmaskin

756

946

Sorteringsmaskin

852

1065

Tippskötare

420

525

Enkel övertid, tillägg

329

412

Kvalificerad övertid, tillägg

532

665

Tömning av flak/container per st

228

285


  • Pappersförpackningar och wellpapp
  • Metallförpackningar
  • Små plastförpackningar
  • Lysrör
  • Ljuskällor som glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor.
  • Småbatterier och bilbatterier                          
  • Elavfall
  • Kyl och frys
  • Tvätt- och diskmaskiner
  • Metallskrot

Särskilda anvisningar för respektive avfallsslag utformas och beslutas av Tekniska avdelningen, Kramfors kommun.

Vid upptäckt av däck, elektronikavfall, ventilationsfilter samt farligt avfall i fraktionerna eller om lämnat avfall avviker från anvisningarna för respektive avfallsslag, faktureras en sorterings- och behandlingsavgift motsvarande självkostnad med ett administrationstillägg om 20 procent, dock lägst 2000 kronor/lass.

För övrigt avfall kan avgift i varje särskilt fall bestämmas av Tekniska avdelningen, Kramfors kommun.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Högbergets avfallsanläggning
Tel: 0612 - 803 91

Besöksadress
Högbergsvägen 10

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.