Behandlingsavgifter 2023

Park- och trädgårdsavfall

‌Park- och trädgårdsavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Park- och trädgårdsavfall för flisning

20 02 01 

500

625

Park- och trädgårdsavfall för kompostering

20 02 01

400

500

Stubbar

20 02 01

1 800

2 250

Bygg- och rivningsavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Frigolit

17 02 03  

5 000

6 250

Bygg- och rivningsavfall, osorterat

17 09 04

2 500

3 125

Sorterat bygg- och rivningsavfall - deponering

17 09 04

2 000

2 500

Sorterat bygg- och rivningsavfall - energiåtervinning

17 09 04

1 650

2 063

Behandlat trä för flisning

17 02 01

1 000

1 250

Obehandlat rent trä för flisning

17 02 01

665

831

Impregnerat trä

17 02 04

2 800

3 500

Gips

17 08 02

1 890

2 363

Avfall från energiutvinning

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Bottenaska

10 01 01

815

1 019

Industriavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Industriavfall - osorterat

17 09 04

2 500

3 125

Industriavfall - för deponering

17 09 04

2 000

2 500

Kalkgrus

03 03 09

2 000

2 500

Specialavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Asbest

17 06 05 

1 900

2 375

Asbestblandat avfall

17 06 05

3 000

3 750

Förorenad jord (IFA):
Under 50 ton:
Jorden ska vara stackningsbar, körbar med
hjullastare och inte innehålla sten över 30 cm.

Annan jord än ovan samt mängder över 50 ton: 


17 05 0417 05 04


Begär offertBegär offertFarligt avfall

Detta avfall debiteras till redovisad självkostnad med ett administrationstillägg om 20 procent. Farligt avfall skall vara innehållsdeklarerat, i annat fall tillkommer analyskostnad.

Företag - sorterat på ramp

Avfallsslag

Kostnaden gäller

Pris
exkl. moms

Pris
inkl. moms

Avfall i skåpbil eller på

släpvagn kopplad till personbil

per/gång

320

400

Olja (1-40 liter)

per/st

117

146

Olja (41-151 liter)

per/st

410

512

Fat med olja (151-200 liter)

per/st

585

731

Oljefilter

per/kg

23

29

Aerosoler bekämpningsmedel

per/kg

59

73

Aerosoler övriga

per/kg

23

29

Fogskum

per/kg

35

44

Glykol

per/liter

23

29

Färg/lösningsmedel

per/kg

23

29

Hydraulslang

per/kg

14

18

Övriga avgifterPris exkl. moms

Pris inkl. moms

Tömning/skrapning av flak/container

260 /gång

325 /gång

Sorterings- och behandlingsavgift

2 500 /lass

3 125 /lass
Vid upptäckt av däck, elektronikavfall, ventilationsfilter, och farligt avfall i fraktionerna enligt ovan rader eller om lämnat avfall avviker från anvisningarna för respektive avfallsslag faktureras en sorterings- och behandlingsavgift.


Vi tar emot ”Osorterat” avfall från företag eller verksamheter men det får inte innehålla elektronik, kabel, däck, impregnerat trä, färg, kemikalier, vitvaror eller annat Farligt avfall. Om vi vid sortering av Osorterat hittar ovanstående tar vi ut en sorterings- och behandlingsavgift.


Lastmaskin, grävmaskin, personal

Begär offertUppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Högbergets avfallsanläggning
Tel: 0612 - 803 91

Besöksadress
Högbergsvägen 10