Förpackningar och tidningar från verksamhet

Förpackningar av glas, metall, plast och papp omfattas av producentansvar. Det innebär att producenterna är skyldiga att se till att förpackningarna kan återvinnas. Du som driver en verksamhet måste själv skapa ett kontrakt med en entreprenör som hämtar förpackningarna hos dig och kör dem till en mottagningsstation. Insamling utav förpackningar från verksamheter är inte ett kommunalt ansvar utan sker helt utan kommunens inblandning.

Du som driver en verksamhet får inte lämna ditt förpackningsmaterial eller returpapper vid de återvinningsstationer som finns i kommunen. Dessa är avsedda endast för hushåll.

Från och med 2026 är producenterna skyldiga att se till att det finns en insamlingsplats i varje kommun, vilket det inte gör i dagsläget.

För mer information, besök Näringslivets producentansvar, NPA som finns länkat bland Relaterade länkar i menyn.

Insamling av returpapper

Insamlingen av returpapper är ett kommunalt ansvar vilket innebär att det endast är kommunen eller en av kommunen auktoriserad entreprenör som får hämta detta från verksamheter och flerbostadshus.

De entreprenörer som idag samlar in returpapper från flerbostadshus och verksamheter måste bli auktoriserade för insamling. Du som företagare kan beställa hämtning från något av de transportföretag som finns verksamma inom kommunen och de behöver i sin tur bli auktoriserade för att få bedriva insamlingen. Länk till auktorisationen finner du bland de Relaterade länkarna i menyn.

Sortera rätt

Det här ska läggas i kärlet för returpapper:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker [vad som kan läggas i returpappersinsamlingen kan vara beroende av kommunens avtal med återvinnaren – kolla vad som gäller i ert fall]

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen, liksom inbundna böcker som inte kan lämnas till återanvändning. Omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Kommunens ansvar

Kommunernas ansvar gäller returpapper från hushåll som utgör kommunalt avfall, men även returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Därför bör även returpapper från kontor, butiker och andra verksamheter anses utgöra kommunalt avfall.

För mer information om returpapper, se Relaterade länkar i menyn.


Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström