Placeholder

Matavfall från verksamhet

Från och med 2024 är det lagkrav på att matavfall ska sorteras ut och samlas in separat från hushåll och verksamheter. För dig som driver en verksamhet blir det här en ny del av er hantering i exempelvis kök, servering, försäljning och eventuella personalutrymmen.

Kommunen är ansvarig för det matavfall som sorteras ut från verksamheterna och är därmed den enda insamlaren som har tillåtelse att hämta avfallet hos er.

Insamling av matavfall från verksamheter kommer att påbörjas under hösten 2024 och ni kommer att få ert kärl för matavfall levererat till dess.

Kärl för insamling av matavfall

Ryms ditt behov för matavfall i ett elle flera sopkärl av normalstorlek så kommer kommunen stå för kostnad samt leverans av sopkärl till din verksamhet. Har du större utrymmesbehov än så rekommenderas underjordsbehållare, se punkt 3.

 • Driver du en liten verksamhet som idag slänger ditt avfall i ett 190 eller 370 liters kärl så kommer du bli tilldelad ett nytt tvådelat sopkärl där du slänger restavfall i ena delen och matavfall i den andra. Detta kärl kommer att levereras till dig under första halvan av 2024.

 • Du som idag slänger avfall i flera mindre kärl, i 660 liters kärl eller container kommer att få bruna kärl för matavfall utplacerat för att slänga ditt matavfall i, detta kärl rymmer 140 liter. Dessa kärl kommer att levereras till dig under hösten 2024.

 • Om du driver en så kallad samlokaliserad verksamhet och därmed delar kärl med de boende i ett flerbostadshus, kommer du få ditt nya kärl levererat under hösten 2024, även om du idag använder ett mindre kärl.

  I ovan nämnda fall kan du via vår e-tjänst som publiceras under våren 2024 beställa fler kärl än de du blivit tilldelad om behov finns för detta.

 • Driver du en verksamhet som genererar stora mängder matavfall så rekommenderar vi dig att se över alternativet att anlägga en underjordsbehållare för matavfallet. Du kan läsa mer om detta på sidan du finner bland relaterade länkar på denna sida.

Köksutrustning och matavfallspåsar

Du som verksamhet ansvarar själv för att införskaffa den eventuella köksutrustning som krävs för insamling i era lokaler. Säckar godkända för hanteringen finns att beställa hos SanSac, dessa finner du bland Relaterade länkar på dnena sida.
De mindre matavfallspåsar som finns utlagda i matbutiker i kommunen är avsedda för kommunens hushåll, inte verksamheter.

Det här omfattas av insamlingskravet

Alla verksamheter som genererar matavfall omfattas av insamlingskravet. Exempel på denna typ av avfall är:

 • Rester från servering.
 • Mat från livsmedelsbutiker och serveringar som inte går att sälja.
 • Matavfall från personalutrymmen.
 • Flytande matfett.

Allt matavfall ska skiljas från sin förpackning innan det slängs i papperspåsen avsedd för matavfall.

Det här omfattas INTE av insamlingskravet

 • Flytande matavfall som inte är fett , exempelvis mjölk, juice, kaffe och liknande.
 • Avfall från tilverkningsprocessen i livsmedels- och tillverkningsindustrin. Exempel på detta är bageri, slakteri, bryggeri och så vidare.

Flytande fett

Flytande matfett så som frityr- och matlagningsoljor omfattas av insamlingskravet och ska därmed sorteras ut och samlas in. Fett i små mängder kan lämnas in i flaskor eller dunkar till våra återvinnignscentraler i en mängd om max 10 liter. Större mängder än så kräver installation av fettavskiljare och tömning med slambil.

Tömningen debiteras enligt taxa specialfordon (kr/h). Vi är mycket tacksamma om ni är ute i god tid med er beställning av tömning av fettavskiljare så att den kan samordnas med fler tömningar i kommunen. Skicka ett e-post till tekniskakontoret@kramfors.se om du har en fettavskiljare som ska tömmas.

Livsmedelsproducent

Det livsmedels- och köksavfall som uppkommer inom livsmedelsindustrin är inte ett avfall som faller under kommunens ansvar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00