Farligt avfall från verksamhet

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Till kategorin hör bland annat batterier, el-produkter, färg, olja, lösningsmedel, tungmetallhaltigt avfall med mera.

Kom ihåg att farligt avfall alltid ska sorteras ut från annat avfall. Farligt avfall omfattas av särskilda regler för transport och omhändertagande.

Nytt avfallsregister 1 november 2020

Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Från och med den 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna om farligt avfall även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Syftet med det nya registret är att få en tydligare bild av hur det farliga avfallet rör sig. Bakgrunden är beslut på EU-nivå som säger att alla medlemsstater ska inrätta register för uppgifter om farligt avfall.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla yrkesmässiga verksamheter

  • där farligt avfall uppstår
  • som transporterar farligt avfall
  • som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • som mäklar eller handlar med farligt avfall
  • som behandlar farligt avfall

En verksamhet kan vara allt från en stor industri till ett litet företag som en frisersalong, biltvätt eller mäklarfirma. Det kan också vara en skola, vårdinrättning eller simhall.

Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall, till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier.

Deponiavfall

Allt avfall till deponi ska enligt lag karakteriseras. Ta hjälp av vår blankett Karakterisering av avfall. För mer information se sidan Avfall till deponi, som du finner i menyn.

Kom ihåg att gips ska hållas åtskilt från övrigt deponiavfall.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00