Att återvinna ett hem - livsstilsmigration och drömmen om landet

Tillsammans med Umeå universitet och Lugnviks IF drev vi under två år ett projekt för ökad inflyttning, hållbart boende och attraktivare livsmiljöer på landsbygden. Projektet ville ta tillvara på trender och beteenden som förstärkts i samband med pandemin.

Projektet var en del av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighets utlysning "Framtidens attraktiva livsmiljöer - lärdomar från pandemin". Vårt arbete tog fasta på intresset för att bo och verka på landsbygden, en trend som tros ha ökat i och med pandemin.

Ödehus och attraktiva livmiljöer

Tillsammans med Umeå universitet och Lugnviks IF undersökte vi dels hur vi kan skapa estetiska, hållbara och inkluderande livsmiljöer i våra små serviceorter på landsbygden, dels hur vi kan tillgängliggöra och skapa boende för fler personer, genom att ta tillvara så kallade ödehus. Ödehusen är en del av vårt kulturarv, och projektet ville bidra till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Lugnvik i fokus för modellarbete

Projektets case var Lugnvik, och samarbetspartner på orten var föreningen Lugnviks IF. Tillsammans med föreningen arbetade vi fram en modell för husinventering, som finns att ladda ner. Under 2022-23 såldes ca 50 hus i Lugnvik, varav 12 hus kom från husinventeringen. Vi testade också nya former för medborgardialog om platsutveckling och livsmiljö.

Umeå universitet å sin sida, gjorde en tvådelad studie: dels en intervjustudie med inflyttare, om boendemotiv, önskemål och synen på hållbarhet, dels en policyanalys av hur kommunen planerar för inflyttning. Intervjustudien, "Den nya gröna vågen och praktiska inflyttare", finns att ladda ner under Relaterade dokument.

Projektets omfattning

Projektet pågick från november 2021 till och med oktober 2023. Projektets totala budget var 2,5 miljoner kronor, varav Vinnova gick in med 2 miljoner medan Kramfors kommun och Umeå universitet stod för en halv miljon tillsammans.

 

Logotyp Vinnova

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Karin Högström, kulturutvecklare
Tel: 0612-80081
karin.hogstrom@kramfors.se

Andreas Gylling, utvecklingssekreterare
Tel: 0612-80818
andreas.gylling@kramfors.se

Marie Böhlin, projektledare inflyttning
Tel: 0612-80085
marie.bohlin@kramfors.se