Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten

En attraktiv livsmiljö i kombination med ett gott företagsklimat gör att fler företag växer och att människor flyttar hit, vilket inte bara gynnar den enskilda kommunen utan arbetsmarknadsregionen som helhet. Idag väljer allt fler sin plats att bo på baserat på hela "livspaketet", tillgång till service, fritidsaktiviteter, natur osv. Därför ska Höga Kusten-kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik ta fram ett gemensamt strategiskt arbetssätt och kommunikation för att attrahera kompetens till Höga Kusten. Genom att arbeta tillsammans tar man vara både på kommunernas enskilda styrkor och attraktionskraften i Höga Kusten som varumärke.

Målsättningen är att samarbetet mellan kommunerna och gemensam kommunikation på sikt ska leda till ökad sysselsättning, konkurrenskraft och tillväxt för både vad gäller näringsliv och boende i Höga Kusten.

Om projektet:

Projektperiod: 1 april 2022 till 31 oktober 2023

Budget: 2 761 795 kronor

Huvudaktiviteter: Analys och omvärldsbevakning, digital plattform, extern kommunikation och samverkan

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland och de fyra Höga Kusten-kommunerna, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se