Skuleberget – en av Sveriges
bästa friluftsdestinationer

För att utveckla utbudet i Höga Kusten samt utvecklas till en stark året runt-destination behöver området, likt till exempel Åre och andra destinationer, utveckla vinterturismen och förlänga sommarsäsongen till att omfatta även vår och höst.

Med sitt fördelaktiga läge och utbud har Skuleberget möjlighet att bli en stark motor för Höga Kustens besöksnäring och en destination i destinationen. Med en ny infrastruktur och inspirerande marknadsföring av området kan Skuleberget bli en friluftsdestination med möten, aktiviteter och boende året runt.

Om projektet

 • Omfattar cirka 38 miljoner kronor. Finansieras av Kramfors kommun med 10 miljoner kronor, Docksta BTK 2 miljoner kronor, egen tid Höga Kusten Turism och Höga Kusten Destinationsutveckling. Övrig finansiering kommer från från Region Västernorrland och EU:s strukturfonder.
 • I projektet ingår byggnation av infrastruktur som stolslift, downhillbana, ställplatser samt paketering och marknadsföring av Skuleberget som destination med alla aktörer i området.
 • Pågår 1 jan 2020-31 mars 2022
 • Kommunen blir ägare av anläggningen. Drift ska upphandlas. Aktör sökes som vill skapa Sveriges bästa friluftsdestination året runt och bli motor för övrig besöksnäring.
 • Projektet ska skapa 20 nya jobb och kringomsättning på 20 miljoner kronor.

Detta ska göras

Projektets aktiviteter är uppdelade i tre kategorier:

 1. Infrastruktur och tillgänglighet
 2. Ökat utbud
 3. Skulebergets framtid.

Projektet ska innehålla rivning av befintlig lift och byggnation av ny infrastruktur. Fortsättningsvis ska en downhillbana för mountainbike och serviceanläggning inklusive parkering planeras och färdigställas. Arrendator för anläggningsdrift upphandlas under projekttiden.

En fortsatt utvecklingsplan för området med ansvariga aktörer och finansiering ska tas fram för att möjliggöra kompletterande satsningar i området. Nya produkter paketeras och marknadsförs mot relevanta målgrupper och marknader.

Aktörer som bedriver verksamhet i området

Bland de aktörer som har verksamhet kring Skuleberget finns:

 • Skulebergets alpina
 • Skule Naturscen, en av Sveriges vackraste utescener
 • Europas största Via Ferrata-anläggning
 • FriluftsByn, som samverkar med ledande friluftsföretag och arrangerar några av Sveriges största events inom trail, hiking och outdoor
 • Länsstyrelsens Naturum

Aktörerna runt Skuleberget har byggt flertalet av sina produkter kring den linbana som funnits för att ta besökare upp och ner från Skuleberget, både vinter- och sommartid.

Bakgrund till projektet

Linbanans tekniska livslängd har tyvärr gått ut och har inte kunnat användas sen 2018. Att linbanan inte går att använda har inneburit uteblivna gästnätter och intäkter. Skuleberget som besöksmål klarar idag inte heller att fylla besökarnas behov av till exempel toaletter och parkeringsplatser.

Avsaknaden av linbana och övrig infrastruktur gör även att aktörerna i området inte kan satsa långsiktigt på samma sätt som om det funnits tillgänglighet till Skulebergets topp året runt. Detta påverkar utvecklingen av Skuleberget och Höga Kusten som destination i helhet.

Framtidsutsikter

Förbättrad tillgänglighet till Skulebergets topp året runt är på många sätt helt avgörande för att kunna öka antalet företag, produkter och besökare som krävs för att matcha efterfrågan och destinationens potential.

Alla befintliga och nya aktörer kring Skuleberget är viktiga för att nå projektvisionen och för hela Höga Kustens totala attraktionskraft. Målet är att på lång sikt skapa en hållbar och livskraftig destination - en av Sveriges bästa friluftsdestinationer året runt.

Filmer från pågående bygge

I en serie filmer skildras linbaneprojektet från start till mål.

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Patrik Asplund
Chef kultur- och fritidsenheten
0612-801 70
patrik.asplund@kramfors.se