Besöksnäring i Höga Kusten 
– en resa i tid och rum

Världsarvet Höga Kusten och Ådalen är unika destinationer i Kramfors kommun. EU-projektets åtgärder och insatser har förstärkt besökspunkternas attraktionskraft, så att hela området får lyskraft såväl nationellt som internationellt.

Projektet ”Besöksnäring i Höga Kusten – en resa i tid och rum” fick 6,5 miljoner kronor av EU i mitten av juni 2017. Budgeten för projektet totalt var 13,2 miljoner och projektet avslutades våren 2020.

Investeringar för att möjliggöra besök

För att skapa attraktiva noder krävs såväl investeringar som starka entreprenörer. Investeringarna i projektet har handlat om att tillgängliggöra besöksmål och möjliggöra för besökarna att bo kvar på platsen. Parkeringsplatser, bryggor, kajer och servicehus har rustats upp på ett flertal platser.

Här nedan kan du se en film som gjorts i projektet och som beskriver Ångermanälven - en levande dalgång i Höga Kusten.

Nya metoder för samverkan och affärsutveckling

Projektet arbetade med nya metoder för att knyta samman aktörer, utveckla affärsmodeller samt skapa fler reseanledningar och boendealternativ. Vi anlitade fem författare som skrev var sin novell baserad på landskapet runt Ångermanälven, historien och de händelser som ägt runt här. Författarna var Grzegorz Flakierski, Maria Hamberg, Therése Söderlind, Mats Jonsson och Bo R Holmberg. Deras noveller samlades i antologin "Berättelser från Ådalen".

Till författarnas berättelser knöt vi aktörer i form av föreningar, företag och entreprenörer. Tillsammans skapade vi historiska temaresor som besökare kan göra. Dessa temaresor finns tillgängliga i webbapplikationen Spelen om Ådalen, som vi arbetat fram i projektet. Skyltning, evenemangsutveckling och digital närvaro för besöksnäringen har också varit viktiga pusselbitar i projektet.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström