Mariebergs kulturreservat, en viktig kulturmiljö i Kramfors kommun.

INKULT - inkluderande kulturmiljöer

Projektet INKULT - inkluderande kulturmiljöer pågick från försommaren 2020 till december 2021 med finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova. I projektet ingick förutom Kramfors kommun de två organisationerna KMV forum (numera Norconsult) och Living Cities.

Region Gotland och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning (Stockholms stad) var associerade till projektet. Övriga aktörer som deltog i projektets testbäddar var Köja-Marieberg Lokalhistoriska förening, Gotlands museum och FUB.

Kulturmiljöerna berättar om förr

Kulturmiljöer finns överallt omkring oss, varav några platser är mer uppmärksammade än andra. Många besöker kulturmiljöer på fritiden, inte minst på semestern. Det kan ske som ett fikastopp vid ett forngravfält intill landsvägen, eller som en promenad genom en gammal industribebyggelse från tidigt 1900-tal. Platserna berättar om förr.

För alla sker inte besöken med samma lätthet. Det finns personliga hinder i form av funktionsnedsättningar som försvårar besöken på olika sätt, inte minst att ta sig dit och att förstå det förmedlade budskapet på en viss plats. Projektet ville ändra på detta eftersom alla har rätt att ta del av dessa värden och upplevelser.

Ökad tillgänglighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Inledningsvis i projektet gjordes en genomgång och analys av artiklar om universell design, konkreta verktyg och metoder samt rapporter och utredningar. Analysen visade på ett underskott av metoder och verktyg för att tillgängliggöra kulturmiljöer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Därför valde vi att rikta in verktygsutvecklingen på den målgruppen.

Verktyg för ökad förståelse, delaktighet och inkludering

Efter diskussioner med sakkunniga inom kulturmiljöer och inom intellektuella funktionsnedsättningar, valde vi att arbeta vidare med en handfull verktyg och metoder. Kravet var att verktygen inte skulle kräva för mycket resurser samt att de skulle fungera i just kulturmiljöer, och för den målgrupp vi hade valt. Verktygsbeskrivningar togs fram och samlades i en handbok. Tester av verktygen genomfördes sedan i tre testbäddar.

Två testbäddar i Kramfors och en i Visby

Här i Kramfors testades verktygen med hjälp av elever och lärare från grundsärskolan. Vi besökte först kulturreservatet Mariebergs sågverkssamhälle, sedan gjorde vi en vandring längs demonstrationsvägen från Ådalen 31. I Visby testades verktygen tillsammans med den lokala grenen av intresseorganisationen FUB, vid ett besök i St: Görans kyrkoruin.

Under testerna gjorde projektgruppen observationer och följde upp med intervjuer, samtal och enkäter med representanter för såväl målgruppen som för kulturmiljöerna. Slutsatserna användes i en revidering och förbättring av verktygen i handboken. Så skapades projektets slutprodukt, Handbok för inkluderande kulturmiljöer!

Handbok för inkluderande kulturmiljöer

Handboken kan användas av de som på något sätt hanterar kulturmiljöer: allt från kommuner, regioner och statliga myndigheter till ideella föreningar. Ur handboken ska man kunna inspireras att på olika sätt försöka undanröja hinder i sin kulturmiljö, så att alla kan ta del av den. Handboken finns för nedladdning under Relaterade dokument.

Inkluderande kulturmiljöer - En handbok framtagen av projektet INKULT

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Karin Högström, kulturutvecklare
Tel: 0612-80081
karin.hogstrom@kramfors.se