Placeholder

Quarken Game Lab

Bakgrund

Kramfors kommun har för avsikt att bryta en negativ trend genom att satsa på att stimulera etablering av fler jobb inom privat sektor. Det arbetet sker bland annat genom satsning på några branschområden. Först ut är utbildning och dataspel. Inom bägge dessa områden har kommunen unika förutsättningar som ger möjligheter att skapa tillväxt.

Dataspelsatsningen har arbetsnamnet High Coast Game Lab där målet är att inom 5 år ha 200 jobb och lika många utbildningsplatser inom branschen. För att säkra effektiv etablering av High Coast Game Lab har kommunen valt att delta i projektet Qvarken Game Lab tillsammans med aktörer i Jakobstad, Vasa och Skellefteå. Syftet med deltagandet är att stärka den lokala satsningen genom ett gemensamt lärande och tillgång till erfarenheter från liknande satsningar.

Syfte

Projektet Qvarken Game Lab har som syfte att skapa ett kompetenscentrum för spelindustrin i regionen. För Kramfors del kommer fokus att ligga på att etablera fler utbildningar, utveckla strukturer för spelinnovation samt undersöka förutsättningar för en spelinkubator med Nordiskt intag.

Projekttid

2021-06-01 till 2022-06-30

Budget

ca 500 000 kr för Kramfors Kommuns del i projektet. Total budget ca 3 400 000 kr.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Susanne Königson
Tel: 0612-80320
susanne.konigson@kramfors.se