Lokala förordningar

Dessa styrande dokument är lokala föreskrifter som kommunen beslutat om och är alltså reglerande dokument.

 

Lokala trafikförordningar

Utöver de trafikregler som finns kan kommunen besluta om lokala trafikföreskrifter, till exempel för hastigheter och parkeringar.

Du hittar de som gäller för Kramfors i den gemensamma databasen vid Transportstyrelsen

Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Även Länstyrelsen, Trafikverket och Polismyndigheten kan besluta om lokala trafikföreskrifter som gäler i Kramfors.

Alla trafik- och färdregler hittar på

Trafikregler - Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

 

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612-80 109
Registrator kommunadministration