Pandemi

När smitta sprids från människa till människa kan en pandemi uppstå. Vid en pandemi insjuknar stora grupper av människor, vilket får till följd att befintliga vårdresurser blir otillräckliga. Hela samhällsstrukturen påverkas kraftigt vid pandemier.

Det är därför viktigt att det finns en god beredskap att vidta åtgärder som begränsar spridningen av sjukdomen i befolkningen och lindrar sjukdomsförloppet hos den enskilde.

Den tidigare stora influensan som drabbat Sverige inträffade 2009 då viruset AH1N1, kallat svininfluensa, spreds.

Under 2020 upptäcktes en ny influensa i Kina; coronaviruset 2019-nCoV. Denna smitta har sedan spridits över världen som en pandemi.

Läs mer

Mer information hittar du på vår sida om coronaviruset. Den uppdateras löpande.

Coronaviruset

Allmänna råd vid influensatider

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.


Uppdaterad: Sidansvarig: Maria Hedman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se