Trygghet för dig

I Kramfors kommun finns rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet, FTS-rådet, som ska arbeta för en trygg och säker kommun. Rådet  ska ta ett samlat grepp över det förebyggande arbetet inom kommunens geografiska område och fokusera på:

Före

Förebygga och främja arbete, till exempel kring folkhälsa och säkerhetsfrågor samt tillgänglighetsfrågor.

Under

Räddningstjänst, krishantering, till exempel lagen om skydd mot olyckor, Posom.

Efter

Analys, till exempel uppföljning och statistik.

FTS-rådet leds av kommunstyrelsens vice ordförande Jon Björkman (V).

I rådet deltar:

 • Kommunstyrelsens vice ordförande
 • Oppositionsråd.
 • Ordförande bildningsnämnden
 • Ordförande välfärdsnämnden
 • Folkhälsosamordnare
 • Säkerhets- och beredskapssamordnare
 • Polis
 • Räddningstjänst
 • Folkhälsosamordnare från regionen
 • Bostadsbolag
 • Handel

Uppdaterad: Sidansvarig: Elisabeth Svanberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se