Rapportera farligt avfall

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall, till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier.

Farligt avfall kräver särskild hantering på grund av att det kan vara brandfarligt, giftigt, frätande eller ha andra skadliga egenskaper.

En verksamhet kan vara allt från en stor industri till ett litet företag som en frisersalong, biltvätt eller mäklarfirma. Det kan också vara en skola, vårdinrättning eller simhall.

Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Nytt avfallsregister 1 november

Från och med den 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna om farligt avfall även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Syftet med det nya registret är att få en tydligare bild av hur det farliga avfallet rör sig. Bakgrunden är beslut på EU-nivå som säger att alla medlemsstater ska inrätta register för uppgifter om farligt avfall.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla yrkesmässiga verksamheter

  • där farligt avfall uppstår
  • som transporterar farligt avfall
  • som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • som mäklar eller handlar med farligt avfall
  • som behandlar farligt avfall.

Läs mer

Samlad information om avfallsregistret och hur man rapporterar finns på Naturvårdsverkets webbplats som du finner i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Du hittar också informationsmaterial under menyn för Relaterade dokument och Relaterade länkar på den här sidan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström