Målsättningar och strategier

Målsättningar

  • Öka andelen flickor respektive pojkar som går ut med gymnasiebehörighet.
  • Minska antalet flickor respektive pojkar som varken arbetar eller studerar.
  • Fler flickor respektive pojkar går vidare från gymnasiestudier till högre utbildning.
  • Färre medborgare är i behov av försörjningsstöd.
  • Fler barn kan bo kvar i det egna hemmet.
  • Samverkan mellan skola, myndigheter, elever och föräldrar är etablerad.

Hur når vi målen?

En förutsättning för att lyckas nå målen är ökad samverkan mellan skola, socialtjänst och externa myndigheter. 

Inom projektet har vi rekryterat socialpedagoger, familjebehandlare samt en projektledare.

Socialpedagoger

Socialpedagogerna ska arbeta för att alla ungdomar har jämlika förutsättningar för att lyckas i skolan och har behörighet till gymnasiestudier efter åk 9.

Familjecentralen, familjebehandlare

Familjebehandlarna ger föräldraskapsstödjande insatser på generell och individanpassad nivå. Detta bidrar till att skapa förutsättningar för goda och jämlika uppväxtvillkor för barn som växer upp i vår kommun, genom ökad tillgänglighet och långsiktig prevention.

Projektledning, samordning och implementering

Projektledaren ska förvaltningsövergripande samverka och leda arbetet inom projektet. Samt ansvara för samordning och implementering av lyckade arbetssätt och metoder i befintlig organisation.


Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Marie Westerberg, projektledare
Tel: 0612-804 39
marie.westerberg@kramfors.se