Projekt TRIA 2016–2017

TRIA var ett projekt mellan 2016-2017. Projektet riktade sig till unga vuxna mellan 15 och 24 år som inte jobbade eller gick i skolan. Projektet delfinansierades av Europeiska Socialfonden (ESF), Kramfors kommun och Samordningsförbundet.

Målsättningen för TRIA var att ge varje deltagare stöd och hjälp på vägen mot studier eller arbete.

Varför TRIA?

Vi som arbetade med TRIA ville utgå ifrån deltagarnas behov, förutsättningar och önskemål samt erbjuda en ny väg i livet.

TRIA fokuserade på?

  • Coachning mot personlig utveckling
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Handledning och stöd i studier
  • Gruppaktiviteter som stöd för lärande och utveckling
  • Hälsofrämjande aktiviteter
  • Engagerade och erfarna ungdomscoacher som arbetade tillsammans för deltagarna

Läs mer om Tria och se film

Vill du veta mer om projektet så kan du läsa slutrapporten som ligger under relaterade dokument på denna sida. Där finns också en broschyr samt ett magasin som togs fram under projekttiden.

Se också filmen, TRIA – ett framgångskoncept. Den finner du under relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tommy Laurell, projektledare
0612-805 76