Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Vad skyddar skyddsrummen mot?

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus, gasbeläggning, joniserande strålning och biologiska stridsmedel.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

MSB kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Det finns ett antal så kallade normalskyddsrum, oftast i vanliga bostadhus. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

Fastighetsägare underhåller själva skyddsrummet och om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda dem.

Du kan läsa mer om skyddsrum hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, se länk under relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anton Gustafsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se