Säkerhet på Internet

Det finns många risker att ta hänsyn till när vi är ute på Internet. Nedan följer några exempel och tips på vad som kan vara bra att tänka på.

Nätfiske

Phishing heter nätfiske på svenska och är en omskrivning från engelskans fishing. Nätfiske är idag den vanligaste metoden angriparen använder för att komma åt lösenord eller bank- och kortuppgifter.

Ett tillsynes vanligt och oskyldigt mejl kan ge angriparen tillgång till känslig information som lösenord och kortuppgifter om mottagaren följer uppmaningarna eller erbjudanden i mejlet. Om du klickar på länken i meddelandet så kan den leda till en falsk webbsida som liknar den i meddelandet angivna avsändarens egna och ett inloggningsformulär där du uppmanas fylla i känslig information för att kunna ta del av erbjudandet.

Spridning av skadlig kod via mejl

Genom att öppna filer som bifogas i mejl kan du luras att ladda ner kod och programvara som skadar din dator. Den ger angriparen möjlighet att ta kontroll över din dator, logga in dina tangenttryckningar eller få tillgång till känslig information som dina kortuppgifter, lösenord eller annan personlig information.

Skadlig kod kan också resultera i att all din information på datorn krypteras och blir oåtkomlig för dig. Denna typ av kod kallas ransomware, eller utpressningsvirus. Det enda sättet att vara säker på att man återfår tillgång till informationen förutsätter att du gjort säkerhetskopior och att du kan återläsa dem.

Klicka bara på kända länkar

Tänk på att vara försiktig med att klicka på länkar, bilagor eller ladda ned program som kommer via mejl, sms eller olika webbsidor särskilt när du inte känner till avsändaren. Om du är osäker på om en fil du ombeds ladda ner från nätet kan innehålla virus eller annan skadlig kod bör du avstå. Har du redan laddat ner en sådan fil, undvik att öppna den och använd antivirusskyddet för att söka igenom filen.

Om du klickar på en länk som en bedragare skickat kan de komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. De kan även få tag i dina kortuppgifter och tömma ditt konto. Det kan även hända att internetanslutningen slutar att fungera, att datorn drabbas av virus eller att den till och med går sönder.

Ta för vana att logga ut från webbsidor när du är klar.

Använd starka lösenord

För att skydda din information är det viktigt att ha starka lösenord. Särskilt viktigt är det att ha ett starkt lösenord till dina viktigaste tjänster till exempel din mejl.

Starka lösenord kan skapas på många sätt. Här är några tips:

Grundregeln är att ju fler tecken ett lösenord har desto säkrare är det. För att lättare kunna komma ihåg ett lösenord med exempelvis 12 tecken så använder sig många av så kallade lösenordsfraser. Du kan bilda lösenordet genom att exempelvis kombinera första bokstaven i varje ord i en mening, fras eller sångtext.

Om du varierar tecknen genom att använda små och stora bokstäver, siffror och specialtecken skapar du ett ännu säkrare lösenord och minskar därmed risken avsevärt att någon obehörig ska knäcka lösenordet.

Använd lösenord som inte innehåller vanligt förekommande ord eller uppgifter som kan kopplas till dig som person. "Fotboll" är ett exempel på vad som bör undvikas. Det samma gäller person- eller djurnamn som "Anna" eller "Missan".

Säkra din e-legitimation

Idag finns flera utgivare av e-legitimation där exempelvis BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Freja eID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att få tillgång till en e-legitimation krävs att du identifierar dig till den som ger ut e-legitimationen.

Det är vanligt att bedragare utger sig för att ringa från en myndighet, bank eller ett företag för att försöka komma åt din e-legitimation. Personen kan vara socialt skicklig och kan ha tagit reda på personlig information om dig för att stärka sin trovärdighet.

Var uppmärksam när någon med okänt nummer ringer och vaksam på beteenden som kan vara tecken på att någon försöker bedra dig.

Behandla din e-legitimation som du skulle behandla ditt pass och använd aldrig e-legitimationen på uppmaning av någon annan. Myndigheter, banker eller seriösa företag ber dig aldrig om det.

Var också vaksam om du får e-post eller sms med länkar till webbsidor där du uppmanas logga in med e-legitimation. Även det kan vara ett bedrägeriförsök.

Skydda din information med säkerhetskopia

Om det händer att din dator går sönder och inte längre går att starta, är det enda sättet att återfå informationen att ha en säkerhetskopia. Samma sak gäller om den utsatts för virus eller annan skadlig kod som kan leda till att din dator krypterats och blivit oåtkomlig för dig. Det kan till exempel hända genom att du klickar på en länk du inte känner igen.

För att undvika att förlora dina lagrade filer är det viktigt att du har tagit regelbundna säkerhetskopior och att du på förhand övat på att återställa informationen.


Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Sjölund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se