Bollstaskolan F-6

På Bollstaskolan går elever från förskoleklass till årskurs 6 i grundskolan samt i fritidsverksamhet. Skolan ligger belägen nära naturområden i samhället Bollstabruk, ca 10 km norr om Kramfors. Den stora skolgården inbjuder till lek, spel och rörelse, samt tillgång till en multiarena, som under vinterhalvåret nyttjas till skridskoåkning. Då finns även närhet till skidspår. Vi har även en fin Pumptrack-bana som används under den snöfria årstiden.

Skolan har ca 190-200 elever och är organiserad i åldershomogena klasser. Pedagogerna har en bred kompetens och behörighet. Under lunchraster erbjuds rastaktiviteter av fritidshemmets personal.

För att skapa en bra lärandemiljö för eleverna samverkar lärare, förskollärare och fritidshemspersonal mellan verksamhetsformerna. Målet och fokus är trygghet och lärande. Vår vision är en skola som ska ha en god miljö att kunna utgöra en bra plattform till ett livslångt lärande och vara en arbetsplats där elever, personal och vårdnadshavare samarbetar väl för att uppnå skolans mål

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan visar platsen för skolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Rektor Skola & fritidshem
Keena Sandgren
Tel: 0612-802 20
keena.sandgren@kramfors.se

Förskoleklass/Fritids
0612-804 96

Personalrum
0612-804 92

Besöksadress
Industrivägen 1
873 40 Bollstabruk

Postadress
Kramfors kommun
Bollstaskolan
872 80 Kramfors

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se