Nordingråskolan F-6

Nordingråskolan hör till skolenheten Högakusten och ligger centralt i Nordingrå. Den har funnits i 70 år och har cirka 75 elever från förskoleklass till och med årskurs sex.

Det finns en fritidshemsavdelning och även en förskoleavdelning i lokalerna. Skolan har också gemensamma lokaler med kusthallen där vi har matsal och musiksal. I Kusthallen finns ishall och bowlinghall som skolan har tillgång till. Vi har även ett utvecklat samarbete med föreningslivet.

Nordingråskolan har hög andel legitimerade/behöriga pedagoger. Vi har även speciallärare, skolsköterska och kurator.

På Nordingråskolan arbetar vi för att eleven ska nå sina egna och läroplanens mål. Vi skapar förutsättningar för att eleven ska utvecklas som person och uppleva lärandets glädje. Hos oss är det tryggt, roligt och meningsfullt att lära och utvecklas.

Goda relationer är viktigt hos oss. Vi jobbar med faddergrupper i varierande aktiviteter.

På Nordingrå fritidshem sker lärande och utveckling. Hos oss får du:

  • En meningsfull fritid.
  • Undervisning utifrån behov och intresse.
  • Vara delaktig och ta ansvar.
  • Skapa goda kompisrelationer, träna samarbete och känna tillhörighet.
  • Utmanas i olika lärmiljöer och arbetssätt.

Fritidshemmet och förskolan samarbetar med öppning och stängning av verksamheterna.

All personal på skolan samarbetar för att skapa en bra lärandemiljö under hela dagen så att eleverna kan nå så långt som möjligt på sin kunskapsresa.

Nordingråskolan präglas av framtidstro, öppenhet och pålitlighet.


Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan visar platsen för skolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Rektor
Erik Fällmer
Tel: 0612-805 19
erik.fallmer@kramfors.se

Bitr. rektor
Anna Sundkvist
Tel: 0612-81 06 35
anna.sundkvist@kramfors.se

Postadress
Vallenvägen 18
873 98 Nordingrå

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Kommun@kramfors.se