Nylandsskolan F-6

På Nylandsskolan går elever från förskoleklass till årskurs 6 i grundskolan samt i fritidshemsverksamhet. Skolan ligger vackert belägen vid Ångermanälvens strand i samhället Nyland, ca 15 km norr om Kramfors. Den stora skolgården inbjuder till lek, spel och rörelse. I närheten finns skidspår, skog och ishall.

Nylandsskolan har  cirka 130 elever och är organiserad i åldershomogena klasser. Pedagogerna har en bred kompetens och behörighet. Under  lunchraster erbjuds rastaktiviteter av fritidshemmets personal.

För att skapa en bra lärandemiljö för eleverna samverkar lärare, förskollärare och fritidshemspersonal mellan verksamhetsformerna. Fokus är trygghet och lärande.

Vi sätter tydliga gränser hur vi ska uppträda mot varandra där ansvar, hänsyn och respekt är viktiga ledord.

Vår vision är en skola som ska ha en god miljö att kunna utgöra en bra plattform till ett livslångt lärande och vara en arbetsplats där elever, personal och vårdnadshavare samarbetar väl för att uppnå skolans mål.

Vi vill att barn och elever ska känna glädje och motivation att lära tillsammans i vår skola.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan visar platsen för skolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Rektor
Keena Sandgren
Tel: 0612-802 20
keena.sandgren@kramfors.se

Biträdande rektor fritidshem
Cristina Almqvist
Tel: 0612-81 06 75
cristina.almqvist@kramfors.se

Förskoleklass/Fritids
0612-808 42

Personalrum
0612-808 45

Besöksadress
Borgargatan 46
873 71 Nyland

Postadress
Nylandsskolan
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se