Psykisk och social omsorg - Posom

Posom står för Psykisk och social omsorg om människor vid kriser och katastrofer. Posom ska hjälpa till att stötta drabbade och anhöriga när kommunens ordinarie resurser inte räcker till. Posom har en samordningsgrupp med representanter från kommunen, räddningstjänsten, landstinget, polisen och kyrkan.

Resurspersoner

Resurspersoner är de som finns på plats när något inträffat. De som ingår i Posom har valts ut genom att de visat intresse och har olika kompetenser. Resurspersonerna utbildas löpande för att klara sitt uppdrag på bästa sätt. Målet med Posoms verksamhet är att ta hand om och stödja drabbade människor i det akuta skedet för att på sikt förebygga psykisk ohälsa.

Akuta kriser

Posom aktiveras vid akuta kriser eller händelser. Det kan vara större olyckor eller katastrofer inom Kramfors kommun. Det kan också vara händelser som har inträffat på annat håll men där våra kommuninvånare är drabbade. Det är räddningstjänsten eller polisen som signalerar att Posomgruppen kan behöva aktiveras. 

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Anton Gustafsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Carina Eriksson, välfärdsförvaltningen